21 lip 2011

Cz`am - tybetański taniec rytualny
Podstawowe informacje
więcej znajdziecie tutaj >> tu

Tak więc - Cz`am jest rytualnym tańcem, który wykonują w klasztorach odpowiednio wyszkoleni mnisi. Wtedy też pokazywane są świeckiej publiczności wyobrażenia bóstw wzywanych podczas medytacji. Jest to widowiskowy taniec.  Cz`am jest swego rodzaju egzorcyzmem, który ma na celu pozbycie się nieprzyjaznych sił, działających na szkodę wspólnoty widzów. Święty taniec odbywa się ku czci bóstw opiekuńczych, które przedstawiane są w maskach na twarzach. Przy pomocy rytmicznych ruchów wykonywane są tańce, które mają na celu odegranie zwycięstwa bóstw nad złymi siłami.

Każdy klasztor ma własne bóstwo, wobec tego każdy posiada odmienny taniec. Czas wykonywania jest również różny - zależy on od miejscowego charakteru świąt. Zwykle trwają one 1 lub 2 dni. Jeśli uroczystość jest szczególnie ważna, wtedy taniec jest zakończeniem tych uroczystości. Obok tańców oczyszczających ( np. Mahakala) program uroczystości może przewidywać też inne tańce.

Przykładowo - w Bhutanie święta obchodzone są co miesiąc. Najważniejsze z nich przypadają na okres październik-grudzień. Na głównym dziedzińcu dzongu licznie zgromadzeni uczestnicy obserwują inscenizację, odgrywanych przez tancerzy w rytm muzyki.

dewa matta

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz