9 cze 2013

Edukacja samurajów (lata 794-1867)


Dowiemy się jak w poszczególnych okresach przebiegała edukacja samurajów oraz na co kładziono nacisk w kształceniu ;) - serdecznie zapraszam.
________________

Krótki wstęp:
Rozwój edukacji i statusu społecznego dzielimy na 4 okresy:
- okres Heian
- okres Kamakura
- okres Ashikaga (Muromachi)
- i okres Tokugawa

W każdym z tych okresów na kształcenie kładziona szczególny nacisk - głównie na kwalifikacje, natomiast sama edukacja jawiła się jako ciąg powtarzanych wzorców myślenia i zachowania, w którym nie było miejsca na jakąkolwiek improwizację.
-------------------------------------------------
Era Heian
Wyżsi rangą wojownicy zagłębiali matematykę, prawo i zarządzanie, sądownictwo i wojenną strategię, dzięki czemu można było pić się po szczeblach administracyjnej kariery, zajmując posady kierownicze w samorządach miejskich i na dworze cesarskim.

Niżsi szczeblem nie byli kształceni, bo ich zwierzchnicy uważali ich edukację za nieprzydatną do niczego.

Dyscypliny nauczania w tym okresie:
- klasyka chińska (myokyo)
- prawo (myoho)
- kaligrafia (sho, shodo)
- matematyka (san)
- retoryka (monjo, mongaku)
- poezja chińska (shigaku)
- poezja japońska (kagaku)
- planowanie i strategia (shusai)
- polityka (shinshi)
- wróżenie (in-yo)
- kalendarz (koyomi)
- astrologia (temmon)
- muzyka (gagaku)
- medycyna i farmakologia (tenyaku)

Era Kamakura
W tym okresie wielkie rody zakładały swoje własne centra edukacji, z obszernymi zasobami bibliotecznymi, w których szczególny nacisk kładziono na dyscypliny związane z zarządzaniem.

Ich podwładni skoncentrowali się tylko na doskonaleniu swych żołnierskich umiejętnościach. Perfekcyjnie posługiwanie się  orężem miało dla nich decydujące znaczenie.

Okres Ashikaga
Szeregowi żołnierze tylko sporadycznie potrafili czytać, a większość z nich była analfabetami. Ich dowódcy uważali naukę za zjawisko wręcz szkodliwe, bo powodujące stratę cennego czasu i mogące zachęcić prostego żołnierza do zajmowania się sprawami zbyt odległymi, poza jego bardzo niskim statusem. Oczywiście zdarzały się też przypadki osób, którzy nie godzili się na tę ograniczoną rolę, czyli do bezmyślnego wykonywania poleceń. Więc gdzie i kiedy tylko mogli posyłali swoje dzieci do klasztorów i świątyń na nauki czytania i pisania.

Okres Tokugawa
Wraz z nadejściem tej ery proces uwarunkowania i specjalizacji osiągnął już swój szczyt. Liderzy tego rodu doprowadzili restrykcyjna (w zakresie edukacji) politykę swoich poprzedników i przede wszystkim zajęto się potomkami daimiyo. Główne ośrodki kształcenia przesunięto ze stolicy (Kyoto) do prowincjonalnych centrów.  Główny nacisk kładziono przede wszystkim na wpajaniu absolutnego oddania swemu zwierzchnikowi i naukę konfucjańskich idei dotyczących stosunków społecznych. Jednak w celu przygotowania przyszłych władców do swej roli program ich nauki był znacznie bardziej poszerzony.

Świetnym przykładem jest tu klan Aizu. W celu odpowiedniego przygotowania chłopcy oficjalnie zaczynali w wleku 8 lat. Swoje pierwsze miecze otrzymywali już w 5 roku życia i już wtedy rozpoczęto wdrażanie ich do żołnierskiej etykiety. Chłopiec dołączał wtedy do innych dzieci podzielonych na grupy i pobierał nauki u nauczycieli w odpowiedniej świątyni lub w Instytucie Nisshinkan. Po ukończeniu 10-11 lat rozpoczynał pamięciowe opanowanie regulaminu a do 14 roku życia powinien być już zaznajomiony z oficjalną etykietą. W wieku  13 lat zaczynał naukę posługiwania się mieczem, włócznią i łukiem, którą w późniejszym czasie kontynuował. 15-latek uczył się chińskiej klasyki i różnych dziedzin wojskowych. Grupę rozwiązywano po ukończeniu przez chłopców 16 lat i każdy z nich, już osobno, uczył się szczególnych specjalności - program kontynuowano do 21 roku życia.Teraz adept mógł pozostać w Instytucie lub kształcić się dalej w innym miejscu na terenie całego kraju.  Generalnie zachęcano wszystkich absolwentów do rozpoczynania kariery zgodnie z pozycja głowy rodu, której sukcesorami mieli być w przyszłości.

Program nauki w Instytucie Nisshinkan obejmował:
1) przedmioty obligatoryjne:
- literatura: - klasyka chińska (jugaku)
                       - religia i literatura narodowa (shinto oyobi kogaku)
                       - kaligrafia (shogaku, shuji)
                       - etykieta (reishiki)
                       - muzyka klasyczna (gagaku)
                       - matematyka (sugaku)
                       - medycyna (igaku)
                       - astronomia (temmon)
- wojskowość: - łucznictwo (kyujutsu)
                      - walka włócznią (yarijutsu, naginata, bojutsu i in.)
                      - szermierka (tojutsu, kenjutsu i in.)
                      - sztuki walki bez broni lub bez zbroi (jujutsu)
                      - broń palna (hojutsu)
                      - fortyfikacje (chikujojutsu)
                      - jeździectwo (bajutsu, suibajutsu)
                      - pływanie w zbroi (suiei)
2) inne przedmioty:
- ceremonia herbaciana (sado)
- poezja (shisaku)
- poetyckie improwizacje (sokuseki)
- polowanie (torioi)

Mniej utalentowanym uczniom dawano więcej czasu i otaczano ich szczególną opieką, ponieważ niepodołanie obowiązkom było równoznaczne z przyniesieniem hańby swojej rodzinie a przecież nikt nie chciał do tego dopuścić, czyż nie?

W okresie Tokugawa rząd bardzo aktywnie popierał powstawaniu szkół kształcących samurajów niższą rangą (hangaku, hanko). Powstawały one w większych miastach, a środki na ich utrzymanie łożyły poszczególne rody. Jednak jakość nauk była w tych placówkach niezbyt wysoka, dlatego też bariera w poszczególnych rangach była wyjątkowo wysoka i praktycznie nie do przekroczenia. Dlatego też ich nauka prawie nigdy nie wykraczała poza  znajomość Klasycznego Pięcioksięgu. Skoncentrowali się głównie na opanowaniu kaligrafii i arytmetyki, dzięki czemu mogli choć w niewielkim stopniu podnieść swoje kwalifikacje. Jednak nie na długo jak się to potem okazało.  W późniejszych latach (w okresie pokoju) znacznie zredukowano czas nauki i nie przywiązywano do niej tak wielkiej uwagi jak wcześniej, co doprowadziło do upadku klasy wojownik - chodzi mi o podział między rangami. Co czasem doprowadziła do walk lub zamieszek. W tym też czasie znani byli ronini a ich umiejętności walku w posługiwaniu się bronią były wręcz legendarne, więc niektórzy woleli schodzić im z drogi.

Uff ...  i zakończyliśmy dość długą notkę ^^, ale myślę że jest zrozumiała.

Ja ne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz