20 paź 2011

Oświata w Japonii - ogółem
Rok szkolny w Japonii rozpoczyna się w kwietniu a kończy w marcu. Uczniowie mają kilkutygodniowe wakacje letnie i dwutygodniowe ferie w okresie noworocznym. Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego są dwa tygodnie przerwy. Zajęcia w szkole do 2002r. trwały przez 6 dni w tygodniu z tym, że każda druga i czwarta sobota miesiąca (od 1995r.) była wolna. Obecnie wszystkie soboty są wolne. Lekcje trwają od godz. 8.30 do ok.15.30. Od godz. 12.30 do 13.25 jest przerwa na posiłek. Klasy w szkołach podstawowych mogą liczyć nawet do 40-u uczniów. Klasy z kolei podzielone są na grupy. Poszczególne grupy codziennie mają dyżury w sprzątaniu pomieszczeń klasowych, korytarzy, toalet i innych pomieszczeń szkolnych. Wielu uczniów po południu uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne związane ze sportem lub innymi zainteresowaniami. Prawie wszystkie dzieci uczą się języka angielskiego. Tygodniowy rozkład zajęć w szkole średniej niższego szczebla obejmuje takie przedmioty jak: etyka, język japoński, język angielski, nauka o społeczeństwie, matematyka, nauki przyrodnicze, muzyka, sztuki piękne, wychowanie fizyczne oraz gospodarstwo domowe i prowadzenie domu.

Tradycyjnym strojem japońskiego ucznia ze szkół średnich jest czarny (w niektórych szkołach granatowy) mundurek zwany gaku –ran, ze stojącym kołnierzykiem i mosiężnymi guzikami. Mundurki dziewcząt tradycyjnie są granatowe z plisowanymi spódniczkami i tzw. kołnierzem marynarskim. Styl dziewczęcego ubioru (seifuku) nawiązuje do ubioru marynarzy z XIX w. a chłopięce mundurki są w stylu „militarnym“. Współczesne mundurki szkolne są wygodniejsze i bardziej atrakcyjne od tradycyjnych oraz mają zróżnicowany fason zimowy i letni. Dzieci z przedszkola i szkół podstawowych mogą nosić jaskrawe czapeczki aby były widoczne dla kierowców.

ETAPY EDUKACJI W JAPONII

Podstawowy system edukacji był kształtowany wzorując się na brytyjskim, francuskim i amerykańskim systemie, prawdopodobnie ostatni wpływ jest największy. W podstawowej liście szkół wchodzą:

*przedszkole (yochien) wiek od 3 - 6 lat (pobyt trwa od 1 roku do 3 lat)
*podstawowa szkoła (shogakkou) wiek od 6 - 12 lat (nauka trwa 6 lat)
*gimnazjum (chugakkou) od 12 - 15 lat (nauka trwa 3 lata)
*liceum (koukou; koutougakkou) od 15 - 18 lat (nauka trwa 3 lata)
*univesity (nauka trwa 4 lata), szkoły półwyższe (2 - 3 lata)

Jest jeszcze wiele innych opcji. Bardziej szczegółowo:

*przedszkole (yochien)
*podstawowa szkoła (shogakkou)
*gimnazjum (chugakkou)

Te, które są na zasadzie nie pełnego wymiaru czasu :

*liceum (koukou; koutougakkou)
*uczelnie technologi
*szkoły dla niewidzących
*szkoły dla niesłyszących
*szkoły dla innych osób niepełnosprawnych
*specjalne uczelnie

Inne szkoły wyższe w niepełnym wymiarze godzin:

*specjalne uczelnie np. pielęgniarstwo
*uniwersytety
*uzyskanie stopnia naukowego np. dr
Opis dotyczący kształcenia :

*przedszkole (yochien)
Większość dzieci japońskich wcześniej zaczyna naukę. Japońskie rządy chcą zwiększyć ilość przedszkoli by umożliwić matkom pracować jeśli tego chcą albo potrzebują. Tendencja do wcześniejszej nauki jest zwiększenie specjalnych przedmiotów oraz wprowadzenie języka
angielskiego.

*podstawowa szkoła (shogakkou)
Przez 6 lat dzieci w wieku od 6-12 jest to pierwszy etap edukacji pomimo, że już uczęszczały do przedszkola. Szkolne mundurki w Japonii to norma i widok małych dzieci w jaskrawo żółtych czapeczkach baseball, z jasno żółtymi parasolkami itd..

*gimnazjum (chugakkou)
Wiek 12-15 lat to niezwykle ważny etap w nauczaniu japońskich dzieci. Dzięki wynikom w szkole można określić czy dostanie się do dobrego liceum oraz uczelnie i zrobić dobra karierę.
Dzieci zwykle zostają późno po szkole angażując się w swoje kluby i różne itp., a także nauka w Juku czyli dodatkowe zajęcia przygotowujące uczniów np. do egzaminów(nacisk na naukę w japońskim systemie edukacji jest duży, większości przyszłość dzieci jest zależna od obrania dobrej szkoły potem też dobrą uczelnię już w bardzo młodym wieku.

*liceum (koukou; koutougakkou)
W wieku 15-18 lat uczęszcza uczeń do liceum. Na początek nauki uczniowie piszą egzamin wstępny. Uczniowie przygotowani po wcześniejszym uczęszczaniu na zajęcia Juku.
Dobry wynik pomaga potem dążyć do tego by znaleźć się w najlepszej uczelni więc taki egzamin może mieć znaczący wpływ na przyszłą karierę japońskich uczniów. Ponieważ coraz więcej jest szkół prywatnych koniec zakończenie edukacji kosztuje rodziców coraz bardziej. Chociaż nie jest to obowiązkowe w Japonii uczęszcza do liceum ponad 90% uczniów.

*liceum na zasadzie nie pełnego wymiaru czasu:
Do szkoły uczęszczają uczniowie pracujący. Zajęcia odbywają się wieczorem. Zwykle liceum trwa 3 lata ale to trwa 4 lata by nauka w średniej szkole została zakończona. Uczniowie uczęszczający do tych szkół wydają się być bardziej dojrzali. Nauka w tej szkole może być czymś dobrowolnym, a czasem jest to decyzja pod naciskiem rodziców.

<klik>  organizacja systemu szkolnego

Metody nauczania
Nauczanie w Japonii jest sztywne i niezmienne. Mimo, że program nauczania jest określony przez państwo to metody nauczania zależą od poszczególnych nauczycieli.

Nauczyciel posiada pierwszej lub drugiej klasy uprawnienia pedagogiczne. Nauczycieli zachęca się do działań na rzecz podnoszenia poziomu kwalifikacji poprzez angażowanie się w kształcenie ustawiczne. Po zakończeniu szkolenia, nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów z licencjatem przyznawany jest pierwszej klasy certyfikat nauczania, i tych z młodszych przyznawany jest drugiej klasy certyfikat. Nauczycielom wyższych szkół z dyplomem magistra przyznawane jest pierwszej klasy świadectwo nauczania i tym z dyplomem licencjata druga klasa certyfikatu.
Przyszły nauczyciel musi jeszcze zdać egzamin żeby móc uczyć. Po zdanym egzaminie może pracować w każdej szkole publicznej. Jednak Licencja jest ważna tylko przez jeden rok i jeśli nie uda się znaleźć zatrudnienie w tym roku, muszą przystąpić do egzaminu ponownie. Jeżeli ubiegający się o stanowisko w prywatnej szkole, szkoła może ustalić własne wymagania dotyczące zatrudnienia.

matta ne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz