29 sty 2017

Praktyki mnisie: Zasługa


Zasługa to pozytywna moc, która wynika z dokonywania dobrych uczynków. Powstała w ten sposób energia będzie promieniować w przyszłej egzystencji, tworząc lepsze warunki pokonywania przeszkód na drodze duchowej i przyspieszając wyzwolenie.

Źródłem zasług są akty dobroczynne, recytowanie sutr, etyczne zachowanie i praktykowanie medytacji. Dla osób świeckich, które z natury rzeczy są mniej skoncentrowane na powstrzymywaniu się od szkodliwych zachowań i złych czynów, dar a rzecz wspólnoty zakonnej był głównym wyrazem praktyki religijnej i podstawowym sposobem służącym zdobywaniu zasług.

Przekazywanie zasług jest jedną z praktyk znanych już w starożytnym buddyzmie. Polega ona na przekonaniu, iż możliwe jest poświęcenie zdobytych zasług innej osobie, najczęściej zmarłemu w rodzinie. W mahajamie zasługi przekazywane są wszystkim istotom czującym. Zasługi wynikające z wszelkich uczynków uzdrawiających, praktyk i ćwiczenia cnót przenoszone są na innych, a każdy obrzęd kończy się zawsze formułą ofiarowania.

matta ne  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz