12 sty 2012

Shinto i Buddyzm - wspólne współistnienie

 

Buddyzm współistniał z shinto w Japonii od 593 r. książę Shotoku ustanowił go oficjalną  religią na cesarskim dworze.  Ten długotrwały rozwój dwóch religii, jest główną różnicą pomiędzy Japonią a Zachodem nie tylko pod względem religii, ale również innych aspektów życia codziennego. 

Wcześniej gdy pojawiały się inne religie, miejscowe kulty zostały wyparte na zachodzie przez chrześcijaństwo. Miejscowe miejsca kultu burzono, by na ich miejscu wznieś chrześcijańskie klasztory i kościoły - współcześnie nadal panuję taki zwyczaj przez misjonarzy.

Natomiast podejście buddyjskich misjonarzy było zgoła odmienne. Zamiast niszczyć miejscowe przybytki, postanowili pobudować swoje własne tuż obok shintoistycznych oraz ogłosili, że kami shinto są jednym z przejawów bodhisattwów buddyzmu mahajany. Szczerze ..bardzo praktyczne podejście ^^.  Wraz z krystalizowaniem się ideologii rozwinęła się forma shinto zwana ryobu-shinto (dwuaspektowe shinto). Teologia tej formy była preferowana przez sekty buddyzmu tendai i doprowadziła w niektórych przypadkach do buddyjskiego zarządzania chramami shinto i połączeniem stanu kapłańskiego obu religii. Nawet tam, gdzie shinto udało się odeprzeć wgląd pewnych buddyjskich wierzeń, wiele bóstw zostało uznanych za kami. Ponadto, większości ważnych buddyjskich kompleksów świątynnych znajduje się co najmniej jeden chram shinto.

Zasadnicze aspekty tych dwóch wierzeń są najlepiej widoczne w religijnym podejściu samych Japończyków. Większość z nich przyznaje, że są jednakowo buddystami jak i shintoistami , nie widząc w tym nic sprzecznego.. Ludzie modlą się w buddyjskich świątyniach dla tych samych powodów, dla których odwiedzają chramy shinto, jednakże wciąż większość cmentarzy powiązana jest z buddyjskimi świątyniami, a nie z jinja.

Oprócz tych dwóch religii, w Japonii istnieją też inne np. konfucjanizm.  Bogowie tej religii mają podobne korzenie co wyżej wymienione - wszystkie mają zapożyczenia z wielu systemów wierzeń i kultów. Mimo wpływów z zewnątrz shinto wciąż odgrywa decydującą rolę w życiu duchowym społeczeństwa japońskiego, bez względu na to, jakie inne religie czy też filozoficzne idee znajdują podobny grunt. 

matta ne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz