15 lut 2012

Lekcje języka japońskiego - Struktura zdania cz.2Czas na lekcje numer 2 - dziś łącznik desu.
__________

1. Desu - łącznik orzeczenia imiennego, służy do tworzenia rzeczownikowego orzeczenia imiennego albo sprawia, że orzeczenie przymiotnikowe staje się bardziej uprzejme:

np. orzeczenie rzecz. imienne : Nichiyōbi desu - Jest niedziela.

2. Przecząca forma desu w potocznej konwersacji - ja arimasen

np. Hyo wa nichiyōbi ja arimasen - Dziś nie jest niedziela.

3. Forma czasu przeszłego od desu to deshita , a forma przecząca czasu przeszłego w potocznej konwersacji to ja arimasen deshita:

np. Nichiyōbi deshita - To była niedziela.
       Nichiyōbi ja arimasen deshita -  To nie była niedziela.

4. Forma trybu przypuszczającego - deshō - prawdopodobnie jest, prawdopodobnie będzie:

np. Ashita wa ame deshō. - Jutro prawdopodobnie będzie deszcz.

Przecząca forma deshō - ja nai deshō

np. Ahita wa ame ja nai deshō. - Jutro chyba nie będzie deszczu.

5. W wypowiedziach pozbawionych form grzecznościowych zamiast desu używa się da.
Da ma następujące formy:

- da - czas teraź., forma twierdząca. - Nichiyōbi da. - Jest niedziela.
- ja nai - czas. teraź., forma przecząca - Nichiyōbi ja nai. - To nie jest niedziela.
- datta - czas. przeszły, forma twierdząca - Nichyōbi datta. - To była niedziela.
- ja nakatta - czas przeszły, przecząca - Nichiyōbi ja nakatta. - To nie była niedziela.
- darō - tryb przypuszczający - Nichiyōbi darō. - To prawdopodobnie będzie niedziela.

I na tym dziś zakończymy dzisiejszą lekcje - miłej nauki. ;)
ja ne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz