23 lut 2012

Sutra Serca - tekstSutra Serca, czyli  Maha Pradżnia Paramita Hridaja Sutra:


Bodhisattwa Awalokiteśwara,
praktykując głęboko Pradżnia Paramitę,
postrzegł pustkę wszystkich pięciu skandh
i przekroczył wszelkie cierpienie.
Siariputro.
Tutaj forma nie jest różna od pustki
pustka nie jest różna od formy
forma to właśnie pustka
pustka to właśnie forma
uczucia, myśli, tendencje i świadomość
Istnieją w taki sam sposób.
Siariputro.
Tutaj wszystkie dharmy mają naturę pustki
nie pojawiają się ani nie giną
ani są skażone ani czyste
nie zwiększają się ani nie zmniejszają.
Dlatego w pustce nie ma formy
Nie ma uczuć myśli tendencji i świadomości.
Nie ma wzroku słuchu węchu smaku
ciała ani rozumu
nie ma barw dźwięków zapachów
smaków odczuć ani przedmiotów rozumu
nie ma sfery wzroku i wielu innych sfer
Nie ma sfery postrzeżeni rozumu
nie ma niewiedzy ani kresu niewiedzy
ani wielu innych stanów.
Nie ma starości i śmierci
ani kresu starości i śmierci.
Nie ma cierpienia przyczyny unicestwienia i drogi
nie ma poznania ani osiągania
ani niczego do osiągnięcia.
Bodhisattwa zagłębiony w Pradżnia Paramicie
nie ma w umyśle żadnych przeszkód
gdy nie ma przeszkód
żaden strach nie istnieje
trzymając się z dala od przewrotnych poglądów
przebywa on w Nirwanie.
Wszyscy Buddowie trzech czasów
dzięki głębokiej Pradżnia Paramicie
osiągają Annutara Samjak Sambodhi.
Dlatego poznaj Pradżnia Paramitę
oto wielka przekraczająca rozumienie mantra
oto mantra wielkiego poznania
oto najwyższa mantra
oto niezrównana mantra
usuwająca wszelkie cierpienie
prawdziwa bo jest bez błędu
głoś mantrę Pradżnia Paramity
głoś mantrę która brzmi :
gate, gate, paragate, parasamgate, bodhi svaha
gate, gate, paragate, parasamgate, bodhi svaha
gate, gate, paragate, parasamgate, bodhi... svaha

ja ne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz