2 kwi 2012

Najstarsze piśmiennictwo chińskie


Jiaguwen
- napisy na kościach wróżebnych, najstarsze zabytki piśmiennictwa chińskiego.

Jinwen - to inskrypcje na brązowych naczyniach rytualnych, jedne z najstarszych zabytków piśmiennictwa chińskiego.

Pięć podstawowych ksiąg klasycznych:

- Shujing, Shangshu - Księga dokumentów - jest zbiorem zapisów dotyczących zdarzeń dokumentów w starożytnej historii Chin.

- Shijing - Księga pieśni jest kompilacją chińskiej poezji pochodzącej z okresu między XI a VII wiekiem p.n.e.Za kompilatora uznaje się Konfucjusza. Zaliczana jest do pięciu podstawowych ksiąg klasycznych pochodzących sprzed okresu cesarstwa. Wchodzi także w skład dziewięciu ksiąg klasycznych, zestawu, który uformował się w czasach dynastii Tang, oraz w skład "trzynastoksiągu konfucjańskiego" zestawionego za dynastii Qing.

Składa się z 305 wierszy (stąd Księga bywa czasem nazywana Shi sanbai - trzysta pieśni), przeważnie o czteroznakowych (czterosylabicznych) wersach. Obecne są w nich trzy środki poetyckie: opisy bezpośrednie, porównania i aluzje.

Podzielona jest na cztery części:
-Guofeng - Obyczaje państw (160 wierszy) zawiera pieśni ludowe
-Xiaoya - Małe ody (31 wierszy) - pieśni i wiersze biesiadne
-Da ya - Wielkie ody (74 wierszy) - j.w.
-Song - Hymny (40 wierszy) - pieśni o charakterze religijnym, związane z kultem przodków, głównie domu rządzącego rodu.

- Yijing - jest jednym z najstarszych chińskich tekstów klasycznych, reprezentujących rdzennie chińską kosmologię i filozofię. Jest księgą kanoniczną taoizmu i konfucjanizmu.

Księga była i jest używana do wróżb, które w starożytnych Chinach pełniły wyjątkową rolę m.in. przy sprawowaniu władzy, organizowaniu ceremonii, wypraw wojennych itd. W tym charakterze była używana przez władców dynastii Zhou, dlatego nazywa się ją także Zhouyi - Przemiany Zhou. (lub inaczej Księgą Przemian)

- Yili - Ceremonie i obyczaje (dynastii Zhou)
- Chunqiu - Wiosny i jesienie, Kronika wiosen i jesieni, Roczniki

To wszystko - matta ne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz