17 maj 2012

Edukacja w Chinach

 
System edukacyjny w Chinach wygląda następująco:

Przedszkola


Dzieci, które nie ukończyły jeszcze 6 lat, chodzą do przedszkola.
Ministerstwo Oświaty wdraża program edukacyjny zgodnie z różny wiekiem dziecka na podstawie jego uzdolnień, a różne przedszkola uczą dzieci języków, matematyki i umiejętności życiowych, zgodnie z programem edukacyjnym. Chińskie przedszkola są państwowe i prywatne.

Szkoła Podstawowa

Zaczyna się dla dzieci w wieku 6-7 lat. Dzieci nie płacą za naukę, tylko płacą kilkaset yuanów co rok, za książki (hmm nawet mi się to podoba. Szkoła podstawowa w Chinach trwa 6 lat.

Główne przedmioty to: język chiński, literatura, matematyka, język obcy, moralność, muzyka i wychowanie fizyczne. Większość chińskich szkół podstawowych jest państwowa z powodu edukacji obowiązkowej.

Szkoła średnia pierwszego stopnia

Większość szkół średnich przewiduje trzy lata edukacji, choć są także szkoły przewidujące czteroletnie cykle edukacji dla uczniów, którzy uzupełniają pięcioletnie (lub sześcioletnie) początkowe nauczanie. 

Główne przedmioty to: język chiński, matematyka, język obcy, fizyka, chemia, moralność i informacja. Większość szkół średnich w Chinach jest państwowa.
Szkoła średnia drugiego stopnia

Ten poziom kształcenia nie jest obowiązkowy, trwa trzy lata podczas których uczniowie uzyskują pełne średnie wykształcenie w wieku 18 lat. Szkoła średnia zawiera: zwykłą szkołę, zawodową szkołę i specyficzną szkołę.

Główne przedmioty to: język chiński, matematyka, język obcy, fizyka, chemia, biologia i informatyka.

Przejście ze szkoły średniej (pierwszy etap) do szkoły średniej (drugi etap) wymaga zdania egzaminu; szkoła średnia (drugi etap) wybiera uczniów zgodnie z wolą i wynikami uczniów. Egzamin i punkty opracowują instytucje edukacyjne w różnych miejscowościach w Chinach.

Kształcenie techniczne

Zawodowa edukacja przy drugorzędnym poziomie może występować jako:
 ( 1 ) ograniczane drugorzędne szkoły,
 ( 2 ) zawodowe drugorzędne szkoły,
 ( 3 ) szkoły dla wykwalifikowanych pracowników.

Większość z tych szkół trwa od trzech do czterech lat .

Szkoły wyższe

Edukacja wyższa w Chinach ma następujące etapy:
-licencjat,
-bakałarz,
-magister
-i doktor.

Wśród szkół wyższych wyróżnia się:
-zwykłą szkołę wyższą,
-wyższą szkołę zawodową,
-uniwersytet radiowy i telewizyjny,
-oraz wyższą szkołę dla osób starszych.

Wstąpienie do szkoły wyższej wymaga zdania egzaminu; szkoła wyższa wybiera studentów zgodnie z ich wolą i wynikami. Egzamin i punkty są opracowywane przez Ministerstwo Edukacji albo prowincjalne resorty edukacyjne.

Większość szkól wyższych w Chinach jest państwowa; wszystkie znane uniwersytety są państwowe. Ci uczniowie, którzy nie zdali na uniwersytet, chodzą do prywatnych szkół wyższych.

ja ne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz