27 maj 2012

Imiona cesarskie

Konnichiwa,
Za życia władców nie używało się i nie używa ich imion. Władców i cesarzy nazywano od miejsca, gdzie znajdował się ich pałac lub też posługując się jednym z licznych tytułów cesarskich.

Dawniej
Po śmierci władcy nadawano mu imiona w stylu japońskim (jap. kokufu shigo ) i chińskim (jap. karafu shigo ), nawiązujące do jego czynów za życia. -->> więcej na temat tytułów w spisie cesarzy.

Np. cesarz Shomu ( pan. 724-749 ) otrzymał imię Ameshirushi Kunihiraki Toyosakurashiko (Książę Obfitej Wiśni Rządzący Krajem Niebiańskiej Pieczęci). Natomiast Shomu to czcigodne miano ( jap. songo), jakim nazywano go po ustąpieniu przezeń z tronu.

Pośmiertne imiona japońskie kończą się ostatecznie na cesarzu Nimmyo (pan. 833-850).
Pośmiertne imiona chińskie ułożone zostały dopiero w połowie VII w. przez Omi no Mifune (722-785), był on wybitnym intelektualistą.

Póżniej karafu shigo nadawano, z przerwami, aż do cesarza Koko (pan. 884-887). Począwszy od cesarza Sagi (pan. 809-823) upowszechniać się zaczęło imię ingo, będące odczytaną z sinojapońską nazwą rezydencji ekscesarza.Od cesarza Goichijo (pan. 1016-1036) imię to nadawano nawet cesarzom, którzy zmarli na tronie, i z czasem ingo stało się oficjalnym imieniem cesarskim, używanym jednak dopiero po śmierci władcy. Współcześnie, historycznych cesarzy nazywa się krótkimi imionami pośmiertnymi chińskimi lub ingo dla wygody.

Obecnie
Współcześnie w Japonii cesarz nie nosi imienia; mówi się o nim np. Jego Cesarska Wysokość ( jap. tenno heika )lub Jego Wysokość Obecnie Panujący Cesarz (jap. kinjo tenno ). Obecnie panujący cesarz nie nosi imienia Akihito, jak chcą tego zagraniczne media. Akihito było jego książęcym imieniem. Po śmierci zaś będzie nosił imię Heisei, ponieważ zgodnie z zasadą obowiązującą od ery Meiji (1868-1912), pośmiertnym imieniem cesarza jest nazwa ery, która rozpoczyna się wraz z jego wstąpieniem na tron.

>klik< Herb Cesarskiej Rodziny Panującej

>klik< 125 cesarz Japonii Akihito

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz