21 maj 2012

Początki i wpływ szamanizmu w Korei cz. 1


Konbanwa
Najstarsze rodzime wierzenia mieszkańców Półwyspu Koreańskiego wiążą się z szamanizmem. Panuję pogląd, że pojawił się w okresie paleolitu. Źródła chińskie zawierają informacje o obrzędach, tacach i ucztach odprawianych przez przodków Koreańczyków (było to plemię Mahan) pod przewodnictwem czhonguna - mistrza ceremonii - dla oddania czci Niebu. Koreańskie źródła pisane Samguk sagi (Kroniki Trzech Królestw) i Samguk jusa (Legendy z okresu Trzech Królestw) - oba pochodzą z okresu Korjo i przedstawiają przeciwny punkt widzenia -  dostarczają informacji o władcach-szamanach. Mityczny praojciec Tangun, może być uważany za wielkiego szamana działającego w trzecim tysiącleciu p.n.e. Drugi król państwa Silla był szamanem, a drugi król państwa Kogurjo - Juri, gdy zachorował, zwrócił się o pomoc do szamana, co też wskazuję nam rolę szamana w roli uzdrowiciela.
_______

Przodkowie dzisiejszych Koreańczyków czcili Niebo jako najwyższe bóstwo,czcili też bóstwa słońca, księżyca i gwiazd, duchy ziemi thosin a spośród nich szczególną czcią otaczano bóstwa gór Sansin. Przy wejściu do osad ludzkich umieszczano specjalny słupy z twarzami ludzkimi, które miały zabezpieczań przed złem. Uważano, że jeziora i rzeki zamieszkują duchy wodne (susin). Bóstwom zbóż i ziemi oddawano cześć składając ofiary na ołtarzach ziemi i zbiorów. Aby uniknąć kłopotów w życiu codziennym, składano ofiary wędrującym duchom (kwisin) a szczególnie duszom nieszczęśliwie zmarłych. Wiele bóstw natury identyfikowano z postaciami z chińskiego i buddyjskiego panteonu. Oprócz tego przyjęto też z Chin oddawanie kultu zmarłym (o czym już pisałam). W specjalnych świątynkach przodków (sadang) umieszczano drewniane tabliczki z nazwiskiem i imieniem zmarłego. Przy mogiłach odprawiano kilka razy do roku odpowiednie obrzędy.
___________

Dziś w Korei działają przeważnie szamanki (mudang), ponieważ niewielu jest szamanów. Szczególna pozycje zajmują również ślepi wróżbici - phansa. Zawód szamanki może być dziedziczny, ale zwykle kobieta staję się nią w wyniku "choroby szamańskiej" mubjong, która objawia się specyficznymi snami lub halucynacjami. Szamanka na początku swej kariery (przed inicjacją nerimkut lub kangsinkut) i otrzymaniem swego ducha opiekuńczego (momdzu), w sposób mistyczny i magiczny wchodzi się w posiadanie najważniejszych obiektów kultowych, czyli: zakrzywionego miecza - woldo, zwierciadła - mjngdo i bębna - dzanggo.

Główne obrzędy (kut) mają na celu wypędzenie złych duchów (dzapkwi), sprowadzenie deszczu, podziękowanie za zbiory, zapewnienie sobie opieki bóstw. Podczas obrzędów szamanka wpada w trans i przemawia głosem ducha. Same obrzędy odprawiane są zazwyczaj pod drzewami duchów (tongsin-pawi) lub pod skałami duchów. Ceremonia przebiega według ustalonego porządku przed wiekami.
___________

Koreańscy  wyznawcy szamanizmu wierzą, że wszystkie zjawiska natury ( w tym skały, drzewa, rzeki itp) posiadają swe duchy, którym nalezy oddawać cześć. Wierzą również, ze wszechświat składa się z 3 "pięter": podziemnego, ziemskiego i niebiańskiego. W niebie przebywają bogowie i dobre duchy, na ziemi - ludzie i inne istoty żyjące, a pod ziemią złe duchy. I tylko dzięki szamanką można się z nimi komunikować oraz przejścia z jednego świata do drugiego. Niezliczona jest liczba bóstw czczonych przez same szamanki. W całej Korei istnieje około 270 tysięcy rodzajów bóstw szamanistycznych, która można podzielić na 4 główne kategorie: bogów niebiańskich, ziemskich, ludzkich złe duchy. Stąd też zrodziła się konieczność odprawienia różnego rodzaju obrzędów w celu zapewnienia sobie przychylności tych istot. Sam wpływ szamanizmu szczególnie odczuwa się na wyspie Dzedzu.

ja ne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz