29 maj 2012

Przywódcy i nauczyciele duchowi TybetuKonnichiwa,
Mowa tu, jak sam tytuł wskazuję o:

+ Tytuł Dalajlama:
Nawa Dalajlama oznacza "ocean mądrości"
Po raz pierwszy został on przyznany w 1578 r. przez mongolskiego władcę Altan Khana Sonamowi Gjatso, nauczycielowi gelukpy, przełożonemu klasztoru w Drepung, który był trzecią reinkarnacją duchowego przywódcy zakonu. Tytuł został nadany także jego poprzednikom i od tamtej pory przyznawany jest kolejnym inkarnacjom. W 1642 r. tymczasową władzę w Tybecie przyznano piątemu Dalajlamie, co też zapoczątkowało rozwój i supremację gelukpy, a sam tytuł nabrał statusu politycznego.

Sukcesja odbywa się poprzez reinkarnację. Po śmierci przywódcy poszukuję się jego następcy i zazwyczaj rozpoznaje się go w młodym chłopcu. Aż do osiągnięcia przez niego pełnoletności, funkcję dalajlamy sprawuje wyznaczony regent. Obecnym Dalajlamą (14) jest Tenzin Gyatso przebywający na wygnaniu w Indiach.

+ Tytuł Panczenlama:
Oznacza " wielki uczony mistrz" i od XVII w. przysługuje kolejnym reinkarnacjom przełożonych klasztoru gelkpy w Tashilhunpo, założonego w 1447 r. przez pierwszego Dalajlamę. Piąty Dalajlama założył linię kolejnych inkarnacji, gdy uznał swego nauczyciela za emancję Buddy Amitabhy i inkarnację ucznia Tsongkhapy. Panczenlama jest tradycyjnie nauczycielem Dalajlamy i przebywa w klasztorze w Tashilhunpo w Shigatse.

+ Pewnie się zastanawiają co niektórzy o co chodzi czyż nie? Otóż nie chodzi mi o zwierzę pod tą samą nazwa, tylko o nauczycieli duchowych.

Wszystkie szkoły buddyjskie podkreślają wielkie znaczeni nauczyciela duchowego. Posiada on pewne szczególne cechy, które mają wpływ na kształtowanie relacji uczeń-mistrz. Mistrz to z reguły doświadczony, starszy mnich, doskonały znawca doktryny, który rozpoznaje charakter swego ucznia i potrafi go ukierunkować i wspierać. Nauki mistrza opierają się ściśle na naukach Buddy.

W therawadzie nazywany jest "dobrym przyjacielem", natomiast w mahajanie jest to człowiek, który zrozumiał i doświadczył prawdę, którą umie przekazać ja dalej. Jego funkcją jest pośredniczenie w dochodzeniu do prawdy i przywództwo duchowe. Wskazuję uczniowi drogę i uczy sposobów uwolnienia.

W buddyzmie tybetańskim uczniem zajmują się często nauczyciele z różnych klasztorów.

mata ne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz