27 maj 2012

Słownik cesarsko-feudalno-ziemski


Dziś kolejna cześć słownika: a w nim to co ja uwielbiam najbardziej ^^ tzn. 3 w 1. Czemu tak? bo nie lubię przedłużać (wydało się ^^a jak znajdę więcej termonów to uzupełnię ) Więc:
 • amabe - rybacy
 • ama-shōgun - mniszka-shogun
 • ankokuji - świątynia ufundowana na intencję pokoju w kraju
 • ason - jeden z tytułów systemie kabane
 • atae - jeden z tytułów w systemie kabane
 • bakufu - shōgunat
 • bakuhan - bakufu oraz księstwa feudalne
 • (określ.) Bańka pękła - określenie na przegrzanie japońskiej gospodarki.
 • be - ugrupowanie zawodowe w państwie Yamatai
 • be-no tami - ugrupowanie zawodowe
 • bō - znormalizowana działka pod zabudowę
 • buke - rody wojowników
 • bungo - język pisany
 • chigyō/chigyōchi - ziemia uzyskana w nagrodę, lenno
 • chigyō-sei - system nieograniczonej kontroli daimyō nad całym jego terytorium
 • chō - znormalizowana działka pod zabudowę
 • chokushiden - prywatne ziemie cesarskie
 • chokushinden - ziemie nadawane na mocy edyktu cesarskiego
 • chōnin - mieszczanie
 • chōteki - wrogowie tronu
 • chu - lojalność wobec zwierzchnika
 • chunagon - wielki radca dworu średniego stopnia
 • daimyō - książę feudalny
 • dainagon - wielki radca dworu najwyższego stopnia
 • Dainippon-teikoku-kempō - konstytucja Wielkiego Cesarstwa Japonii
 • daii - pałac cesarski
 • dajōdaijin-zenshi, hōo - tytuły będące połączeniem najwyższych godności świeckich i duchownych
 • dogō - arystokracja chłopska
 • dosō - właściciele magazynów
 • eta - najniższa, odizolowana kasta społeczna
 • fudai-daimyō - dziedziczni wasale rodu Tokugawa
 • fudai-hikan - wasale rodu Ashikaga
 • gaiseki - pokrewieństwo przez matkę
 • gekyō - zewnętrzna stolica
 • gembun-itchi - jedność mowy i języka pisanego
 • goin - ziemie oficjalnie należący do ex-cesarzy
 • gokajō-no seimon - deklaracja cesarska
 • gokamon - rodziny dalszych krewnych rodu Tokugawa
 • gongen - "przejawiony"
 • goningumi - pięcioosobowe zespoły na wsi
 • gosanke - trzy szanowane rodziny
 • gosankyō - rody pochodzące od synów shōguna Tokugawa Yoshimune
 • goshuinsen - statki handlowe shōguna
 • go-tairō - pięciu starszych / rada regencyjna
 • gōzoku - arystokracja osiadła na prowincji
 • hakase - tytuł naukowy / doktor
 • han - jednostka autonomiczna pod władzą daimyō
 • handen-sei - system nadziału ziem
 • hanseki-hōkan - zwrot rejestrów
 • hatamato - bezpośredni wasale
 • hinin - "nieludzie", najuboższe warstwy ludności miejskiej
 • hira-yoriai - wasale, których nie obowiązywał system sankin-kōtai
 • hitogaeshi-no hō - prawo o odsyłaniu ludzi (na wieś)
 • hōken - feudalizm
 • hokuhembō - północny rejon stolicy
 • honchi - posiadana już ziemia
 • honke - patron
 • hōroku - pensja wypłacana wasalom/ zasiłek w zamian za usługi
 • hyakushō - chłopi
 • hyakushō-ikki - bunty chłopskie
 • iden- ziemia uzyskiwana w związku z rangą
 • ihō - świadczenia związane z rangą
 • In-no cho - urząd do spraw ex-cesarzy
 • insei - rządy cesarzy, którzy abdykowali
 • jitō - komisarze majątków ziemskich
 • jitōdai - zastępca jitō
 • jitō-eshiki - uprawnienia jitō
 • jō - ulica
 • jōchi-rei - nakaz dotyczący księstw feudalnych
 • jōdai kasztelan zamku
 • jōka-nachi - miasta powstające wokół zamku
 • jun-seshō - pełniący funkcję regenta
 • kabane - tytuły dziedziczone poszczególnym rodom
 • kaisho - pawilony dla przyjęć dworskich
 • kanrei - namiestnik shōguna
 • kanuchibe - kowale
 • kataribe - opowiadacze
 • kawaraban - wiadomości bieżące odbijane z deski lub glinianej tablicy
 • kawaramono - najniższa w hierarchii społecznej warstwa mieszkańców Kyōto
 • kenchi - spisy ziemi
 • kerai - wasal
 • kibe - drwale
 • kikō - pamiętniki z podróży
 • Kinai - Heian-kyō i pięć okolicznych prowincji: Yamashiro, Yamato, Izunami, Kawachi i Settsu
 • kito-no kata - żona, która zazwyczaj wywodziła się z rodziny o tej samej pozycji społecznej, co rodzina męża i która zajmowała miejsce przed wszystkimi pozostałymi małżonkami - w tym systemie nie można jej było usunąć i zastąpić nałożnicą
 • kizoku - arystokracja stołeczna
 • kō - podporządkowanie się głowie rodziny
 • kōden - ziemie nadawane za specjalne zasługi dla kraju
 • kōgo - język mówiony
 • kōgō - cesarzowa pierwszej rangi cesarskiej
 • kōji - mała ulica
 • koku - prowincja
 • kokugaryō/kokuryō - ziemia publiczna
 • kokugunrisei - system prowincji, powiatów i osiedli
 • kokusui-hōzan - zachowanie tożsamości narodowej
 • kokushu - gospodarz prowincji
 • konden - nowizny, nowo zagospodarowane ziemie
 • konden-eisei-shizai-no hō - dekret o prawie wieczystego posiadania nowizn
 • kōri - powiat
 • kōshitsu-tempan - prawa dotyczące Domu Cesarskiego
 • kōtai-yoriai - wasale, których dotyczył obowiązek sankin-kōtai
 • kobō - tutuł równoznaczny z tytułem shōguna
 • kubenden - podział ziemi uprawnej
 • kuge - najwyżsi urzędnicy dworscy
 • kugyō - dostojnik z trzech najwyższych rang lub radca cesarski czwartej rangi
 • kumigashru - naczelnicy pięcioosobowych grup goningumi
 • kuni - prowincja
 • kuni-no kami - gubernator
 • kuni-no miyatsuko - jeden z tytułów systemu kabane
 • kini-no suke - wicegubernator
 • Kurōdodokoro - Sekretariat Cesarski
 • kurōdodokoro-no bettō - dyrektorzy Sekretariatu
 • kurōdo-no kami - prywatny sekretarz cesarza
 • kyō - stolica
 • kyuden - zapłata w ziemi
 • machi - kwartał, dzielnica, małe miasto
 • machi-bugō - merowie poszczególnych miast
 • machidoshiyori - rada miejska
 • machigumi - zespoły kwartałów, administracja miejska
 • machisu - społeczność miejska
 • machi-yakko - miejskie oddziały samoobrony
 • mappō - upadek prawa
 • mikotomori - dekrety cesarskie
 • Minamoto - ród arystokratyczny. Protoplastą rodu był cesarz Seiwa.
 • minken-undō - ruch na rzecz praw narodu
 • miuchi - ogólnie znaczy bliskie osoby, ale tu: wasale
 • miyako - stolica
 • mikudai - deputowany gubernator
 • mon - herb
 • monto-no otona - naczelnik gminy kō
 • mura - wieś
 • muraji - jeden tytułów z systemu kabane
 • myōshu-shiki - nadanie ziemi na własność
 • nagon - radca cesarski
 • naidaijin - wielki minister środka
 • nairan-no senji - dekret uprawniający do wglądu w prywatne archiwa cesarskie
 • naishinnō - najwyższy tytuł księżniczek krwi
 • naishi-no kami - przełożona dam dworu
 • namban - "południowi barbarzyńcy" - Europejczycy
 • nambanku-chō - dwór północny i południowy
 • nanushi - naczelnik wsi
 • nyōgo - cesarska dama dworu
 • nushi - niewolnicy
 • ōji - duża ulica
 • okudoshiyori - urzędnik-ochmistrz zamku Edo
 • ōmetsuke - funkcjonariusze kontrolujący daimyō
 • ōmi - jeden z tytułów systemu kabane
 • renshō - kosygnatariusz
 • ri - osiedle
 • ritsuryō-kokka - państwo oparte na ustalonych normach prawnych
 • rōju - rada starszych, radca
 • rusui-toshiyori - urzędnik zastępujący shōguna na zamku Edo
 • ryōke/ryōshu - wielki posiadacz ziemski
 • sadaijin - minister lewej strony
 • saku-shiki - nadanie ziemi w użytkowanie
 • sakyō - lewa strona stolicy
 • sakyō-shiki - Urząd Municypalnych
 • sangi - doradca cesarski
 • sankan - trzy rody kanrei
 • sankin-kōtai - obowiązek regularnego przebywania na dworze w Edo, dotyczący daimyō
 • sato - osiedle
 • sato dairi - pałac wiejski
 • satoosa - sołtys
 • sei-i-taishōgn - wielki hetman podbijający barbarzyńców
 • sekkanke - ród regentów i kanclerzy
 • sekkan-seiji - rządy regentów i kanclerzy
 • semmyō - dekrety cesarskie
 • sengoku-daimyō - terytorialni władcy feudalni
 • sensō - akcesja cesarza
 • sessō - regent
 • shichidō - siedem traktów
 • shiden - ziemie nadawane arystokracji jako wyróżnienie
 • shiki - prawa do ziemi
 • shikiden - ziemia uzyskiwana w związku z nominacją
 • shikken - tytuł regenta
 • shimban - gwardia pałacowa shōguna
 • shimbun - gazeta
 • shimbunshi-jōrei - prawo ograniczające wolność prasy
 • shinnō - najwyższy tytuł książąt krwi
 • shōen - posiadłości ziemski wyłączone z puli państwowej
 • shōen-shiki - system praw posiadania ziem shōen
 • shōgun - tytuł naczelnego wodza / hetman
 • shokunin - ludzie parający się zawodem np kupcy
 • shugo-daimyō - właściciele wielkich obszarów, dysponujący siłą militarną
 • shukai-jōrei - prawo o zgromadzeniach
 • shukubu - miejsce noclegu, zajazd
 • sō - podatek płacony w ziarnie
 • sobuyōnin - urzędnicy pałacowi shōguna
 • sōjitō - zwierzchnik jitō
 • (hasło) sonnō-jōi - "czcić cesarza, wypędzić barbarzyńców"
 • sōryō - dziedzic schedy rodzinnej
 • sōryōsei - system dziedziczenia w głównej linii
 • sōshaban - urząd ceremoniału dworu shōguna
 • sukume - jeden z tytułów w systemie kabane
 • taikō - tytuł ex-kanclerzy
 • taikun - inna nazwa shōguna
 • tanabe - rolnicy uprawiający pola ryżowe
 • tandai - namiestnik
 • teiki-ichi - regularne jarmarki
 • tennō - cesarz
 • tenryō - ziemie należące do shōguna
 • tōkan - rezydent generalny w Korei
 • tomo - ugrupowanie zawodowe
 • tomo-no miyatsuko - jeden z tytułów w systemie kabane
 • tonseisha - osoby, które wyrzekły się życia świeckiego
 • ton`ya/toiya - hurtownicy
 • toshiyori - dosł. starzec / tu: wiejska rada starszych
 • tozuma-saimyō - feudałowie, którzy dopiero po zwycięstwie rodu Tokugawa uznali jego władzę
 • udaijin - minister prawej strony
 • udaishō - głównodowodzący prawego oddziału straży cesarskiej
 • uji - ród
 • ujibito - szeregowy członek rodu
 • uji-no chōja - naczelnik rodu
 • uji-no kami - naczelnik rodu
 • ukyō - prawa część stolicy
 • ukyō-hokuhembō - rejon północny prawej części stolicy
 • ukyoku-dantai - organizacje prawicowe
 • Ukyōshiki - Urząd Municypalny prawej strony stolicy
 • umaya - zajazd z końmi rozstawnymi
 • urabe - wróżbici
 • wakō - piraci
 • yakusa-no kabane - osiem dziedzicznych tytułów 
 • yō - podatek w produktach lokalnych
 • yoki hito - osoba pochodzenia szlacheckiego
 • yoriai - doradcy shōguna
 • yukaku - dzielnice kurtyzan
 • za - stowarzyszenie branżowe
 • zaibatsu - kręgi przemysłu i wielkiej finansjery
 • zaichō-kanjin - urzędnicy osiedli w miejscu pełnienia urzędu
 • zuryō - gubernatorzy prowincjonalni
i uff.. to było długie ^^

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz