9 maj 2012

Władcy Chin cz.3Dziś trzecia i ostania (najdłuższa) część władców Chin .... miłego czytania ( niektóre imiona zostały "spolszczone", bo nie znalazłam odpowiednich znaków ;)

EPOKA PIĘCIU DYNASTII

Dynastia późniejszych Liang

907-912 - T`ai Tsu (Czu Wen)
912-913 - Jing Wang - syn
913-923 - Mo Ti - brat

Dynastia późniejszych T`ang (turecka)

923-926 - Czuang Tsung (Li Ts`un-śu)
926-933 - Ming Tsung - brat adoptowany
933-934 - Min Ti - syn
934-937 - Fei Ti - brat adoptowany

Dynastia późniejszych Czin (turecka)

937-942 - Kao Tsu (Szy Czing-t`ang)
942-947 - Cz`u Ti - bratanek, usunięty, zmarł 964

Dynastia późniejszych Han (turecka)

947-948 - Kao Tsu (Liu Czy-juan)
948-951 - Jin Ti - syn

Dynastia późniejszych Czou (turecka)

951-954 - T`ai Tsu (Kuo)
954-959 - Szy Tsung - syn adoptowany
959-960 - Kung Ti - syn, usunięty, zmarł 973

CESARSTWA GRANICZNE *(tylko 907-1234)*

*Dynastia Liao (Kitanowie)

907-926 - T`ai Tsu (Je-lu A-pao-czi)
927-947 - T`ai Tsung - syn
947-951 - Szy Tsung - bratanek
951-969 - Mu Tsung - syn T`ai Tsunga
969-982 - Czing Tsung - syn Szy Tsunga
982-1031 - Szeng Tsung - syn
1031-1055 - Sing Tsung - syn
1055-1101 - Tao Tsung - syn
1101-1125 - T`ien-tso Ti - wnuk, usunięty, zmarł 1128, podbój przez dynastie Czin

Dynastia Kin (Czin) (Dżurczenowie)*

1115-1123 - T`ai Tsu (Wan-jen A-ku-ta)
1123-1135 - T`ai Tsung - brat
1135-1150 - Si Tsung - bratanek
1150-1161 - Hai-ling Wang - wnuk T`ai Tsu
1161-1189 - Szy Tsung - wnuk T`ai su
1189-1208 - Czang Tsung - wnuk
1208-1213 - Wei-szao Wang - syn Czang Tsunga
1213-1224 - Suan Tsung - brat Czang Tsunga
1224-1234 - Ai Tsung - syn
1234 - Mo Ti - podbój przez dynastię Juan 1234

Dynastia północnych Sung

960-976 - T`ai Tsu (Czao K`uang-jin)
976-997 - T`ai Tsung - brat
997-1022 - Czen Tsung - syn
1022-1063 - Żen Tsung - syn
1063-1067 - Jing Tsung - prawnuk T`ai Tsunga
1067-1085 - Szen Tsung - syn
1085-1100 - Cze Tung - syn
1100-1126 - Hui Tsung - brat, abdykował, zmarł 1135
1126-1127 - Cz`in Tsung - syn,usunięty, zmarł 1161

Dynastia południowych Sung

1127-1162 - Kao Tsung - brat, abdykował, zmarł 1187
1162-1189 - Siao Tsung - w siódmym pokoleniu potomek T`ai Tsu, abdykował, zmarł 1194
1189-1194 - Kuang Tsung - syn, abdykował, zmarł 1200
1194-1224 - Ning Tsung - syn
1124-1264 - Li Tsung - w dziesiątym pokoleniu potomek T`ai Tsu
1264-1274 - Tu Tsung - bratanek
1274-1276 - Kung Ti - syn, usunięty, zmarł 1323
1376-1278 - Tuan Tsung - brat
1278-1279 - Ti Ping - brat, podbój przez dynastię Juan 1279

Dynastia Juan (Mongołowie)

1206-1227 - T`ai Tsu (Czyngiz) - interregnum 1227-1229
1229-1241 - T`ai Tsung (Ogodej) - syn, interregnum 1241-1246
1246-1248 - Ting Tsung (Gujuk) - syn, interregnum 1248-1251
1251-1259 - Sien Tsung (Mongke) - wnuk T`ai Tsu
1260-1294 - Szy Tsu (Kubilaj) - brat
1294-1307 - Cz`eng Tsung (Temur) - wnuk
1307-1311 - Wu Tsung (Kajszan) - bratanek
1311-1320 - Żen Tsung (Ajurbarwada) - brat
1320-1323 - Jing Tsung (Szidebala) - syn
1323-1328 - T`ai-ting Ti (Jesun Temur) - bratanek Cz`eng Tsunga
1328-1329 - Wen Tsung (Tok Temur) - syn Wu Tsunga, abdykował
1329 - Ming Tsung (Koszila) - brat
1329-1332 - Wen Tsung (Tok Temur) - ponownie
1332 - Ning Tsung (Irindżibal) - syn Ming Tsunga
1333-1368 - Szun Ti (Togon Temur) - brat, usunięty, zmarł 1370

Dynastia Ming

1368-1398 - Hung Wu (T`ai Tsu) (Czu Juan-czang)
1398-1402 - Czien Wen (Hui Ti) - wnuk
1402-1424 - Jung Lo (Cz`eng Tsu) - syn T`ai Tsu
1424-1425 - Hung Si (Żen Tsung) - syn
1425-1435 - Suan Te (Suan Tsung) - syn
1435-1449 - Czeng T`ung (Jing Tsung) - syn, usunięty
1449-1457 - Czing T`ai (Czing Ti) - brat, usunięty, zmarł 1457
1457-1464 - T`ien Szun (Jing Tsung) - ponownie
1464-1487 - Cz`eng Hua (Sien Tsung) - syn
1487-1505 - Hung Czy (Siao Tsung) - syn
1505-1521 - Czeng Te (Wu Tsung) - syn
1521-1567 - Czia Czing (Szy Tsung) - wnuk Sien Tsunga
1567-1572 - Lung Cz`ing (Mu Tsung) - syn
1572-1620 - Wan Li (Szen Tsung) - syn
1620 - T`ai Cz`ang (Kuang Tsung) - syn
1620-1627 - T`ien Cz`i (Si Tsung) - syn
1627-1644 - Cz`ung Czen (Czuang-lie Ti) - brat

Dynastia Cz`ing (Manczu, mandżurska)

Regencja cesarzowej-wdowy T`zu Si, matki Mu Tsunga w latach: 1861-1873, 1875-1889, 1898-1908

1644-1661 - Szun Czy (Szy Tsu) (Aisin-gioro Fu-lin)
1661-1722 - K`ang Si (Szeng Tsu) - syn
1722-1735 - Jung Czeng (Szy Tsung) - syn
1725-1796 - Cz`ien Lung (Kao Tsung) - syn, abdykował, zmarł 1799
1796-1820 - Czia Cz`ing (Żen Tsung) - syn
1820-1850 - Tao Kuang (Suan Tsung) - syn
1850-1861 - Sien Feng (Wen Tsung) - syn
1861-1875 - T`ung Czy ( Mu Tsung) - syn
1875-1908 - Kuang Su (Te Tsung) - wnuk Suan Tsunga
1908-1912 - Suan T`ung (Pu Ji) - bratanek, usunięty, zmarł 1967
>>> koniec chińskiej dynastii 
1912-1949 - Republika Chińska
1949-1991 - Chińska Republika Ludowa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz