28 maj 2013

Laozi - twórca taoizmu

 
W ok. VI wieku p.n.e. żył w Chinach filozof – Lao Zi (Lao-tsy), twórca taoizmu. Jednak dokładna data jego narodzin oraz śmierci nie jest znana. Niektóre przekazy mówią, że jako nieśmiertelny nigdy nie zmarł. Według innych, opuścił Chiny, a czas i miejsce jego śmierci nie jest znane.

Niektórzy uważają, że żył współcześnie z Konfucjuszem, inni iż sto lat po jego śmierci, najciekawsza hipoteza głosi, iż Lao Zi był tożsamy z Lao Tanem, nauczycielem Konfucjusza. VI w. p.n.e. także jest tylko przybliżony - historycy umieszczają Lao-tsy w różnych okresach, od VII do IV w. p.n.e. Tak czy inaczej, najczęściej uważa się że Lao-tsy żył współcześnie z Konfucjuszem, oraz że spotykali się ze sobą prowadząc wspólne rozważania, co jest dosyć zaskakujące biorąc pod uwagę, iż Taoizm i Konfucjanizm są praktycznie dwoma przeciwieństwami.

Autor Daodejing - Księgi Drogi i Cnoty, jednej z najważniejszych ksiąg taoizmu, zarówno filozoficznego, jak i religijnego. Wraz ze wzrostem znaczenia tego dzieła, rosło także znaczenie samej osoby filozofa.

Jego poglądy (m.in.):
- Wszystko we wszechświecie przebiega według pewnych wzorców i procedur, których nie da się dokładnie zdefiniować (...)
- Normatywne i zakazowe systemy moralne i etyczne - jak konfucjanizm - charakteryzuję raczej dodawanie, stwarzanie problemów niż ich rozwiązywanie.

matta ne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz