7 mar 2016

O Kami słów kilkaKami to japońskie pojęcie bogów, bóstw, które stanowi ono centralne pojęcie shinto, głównej religii mieszkańców Japonii. Oprócz tego nazwa Kami jest wspólną nazwą dla wszystkich rzeczy, które posiadają nadnaturalną moc (tama), przez co budzą w swych wyznawcach grozę i podziw, a tym samym godne są oddawania im czci.

Kami posiadają dwoistą naturą - cielesną i duchową:
1. cielesna (shintai) - mamy z nią do czynienia wtedy, gdy kami stanowi jakiś konkretny obiekt materialny np:
- przedmioty naturalne (np. słońce, księżyc;)
- zjawiska natury (np. burza)
- rośliny (np. drzewa )
- zwierzęta (np. lis)
- wytwory ludzkie: (np. lustro, miecz)
- konkretne osoby (szczególnie osoby zmarłe)
- nadnaturalne moce

2. duchowa (matama), czyli zamieszkujące w takich obiektach duchy lub przedmioty bezpośrednio z nimi związane oraz dusze zmarłych.

Kami posiadają także dwa odmienne oblicza. Mogą być dla ludzi zarówno groźne, wrogie (aramitama), jak i przychylne, dobrotliwe (nigimitama). Tylko od wyznawców zależy jakie przyjmą oblicze.

Święte byty mogą opuszczać swoje ciała i przemieszczać, gromadzić, a nawet przebywać w wielu miejscach naraz. Mogą się wcielać w dowolne przedmioty lub też w cokolwiek co uznają za święte. Obiekty przez nie zamieszkane stają się ich poświęconymi obiektami, co symbolicznie kami reprezentują. Są to m.in shintoistyczne chramy, świątynie (miya lub jinja) a dostęp do nich mogą mieć jedynie kannushi oraz miko, którzy odprawiając modły i inne obrzędy kultowe bezpośrednio z kami się kontaktują. Dzięki temu są w stanie poznać zamiary kami, a ich wolę przekazywać ludziom świeckim.

Kami noszą swoje imiona, których znaczenie odnosi się zazwyczaj do przypisywanych im cech. Główne bóstwa to ci, którzy stworzyli ziemię i dali początek Japończykom. Nie brak jednak kami lokalnych, a nawet indywidualnych.

dewa matta

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz