12 lip 2012

Podział społeczeństwa oraz rząd za TokugawówSystem polityczny okresu Edo (1603-1868), zwany bakuhan, opierał się na bakufu, ośrodku centralnym i autonomicznych księstwach feudalnych (han; w poł. XVII w. było ich ok. 250), których właściciele - daimyō byli wasalami sioguna. Siogun stał na czele centralnego ośrodka władzy i jemu podlegali wszyscy urzędnicy na szczeblu centralnym i prowincjonalnym.

Wprowadzono rygorystyczny podział na 4 warstwy społeczne:

- pospólstwo (heimin) podzielone na:
             - banitów ( eta, hinin )
             - kupców ( akindo, chonin )
             - rzemieślników ( shokunin )
             - i chłopów ( huakusho )

Podstawą gospodarki miało być rolnictwo, wspierane przez handel. Na początku XVIII w. nastąpił jednak kryzys japońskiej wsi (obciążenia fiskalne ze strony bakufu i domen, klęski żywiołowe, głód, a także szybki rozwój miast i wzrost popytu miejskich konsumentów).

- poza kolejnością - wszelkiego typu porządki religijne
- jak również też poza kolejnością - dwór cesarski i arystokracja (kuge)

- oraz klasa wojowników ( buke )
                            - rządy miejscowe (daimiyo)
                            - i rząd centralny (bokufu)

Rząd centralny  oraz jego główne agencje dzielił się na:

- władze wykonawcze:
       - policje
                   - gokenin (niżsi-bezpośredni podopieczni shoguna)
                   - hatomoto (wyżsi-bezpośrednia służba u szoguna)
                   - Sąd Najwyższy (hyojosho)
                   - Komisarz  d/s świątyń (jisha-bugyo)
                     Komisarz d/s finansów (kanjo-bugyo)
                     Miejski Sędzia (machi-bgyo)
                   - Cenrzorzy (metsuke)

- władze ustawodawcze
                  - Rada Młodszych (waka-doshiyori)
                            - Rada Starszych (roju) 
                            - i Szogun

>klik< Panorama Edo ze wzgórza 愛宕山 Atagoyama (dzielnice południowe). Na pierwszym planie rezydencje daimyō. Zdjęcie pochodzi z ok. 1865 roku

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz