11 lip 2012

Praktyki mnisie: Inicjacja mnicha

Inicjacja jest rytuałem, podczas którego nauczyciel wprowadza swego ucznia w treść nauk i praktyki tantryczne. Praktycznie rzecz biorąc jest to akt konsekracji, dzięki której nauczyciel wzmacnia stan duchowy ucznia, uwalnia go od życia zewnętrznego i przekazuje moc pozwalającą na praktykowanie wadżrajany. Relacja między uczniem a nauczycielem jest ogromna, podstawą jest tu bezwarunkowe zaufanie i posłuszeństwo wobec mistrza, ponieważ oczyszcza on umysł swego ucznia i uruchamia istniejące w nim energie. Dzięki czemu uczeń uzyskuje wgląd do swego umysłu i identyfikuję się z wiedzą nauczyciela.
----------------------
Ceremonia wstępowania do nowicjatu polega na wyrecytowaniu formuły o trzykrotnym zawierzeniu i złożeniu 36 pomniejszych ślubów. Następnie nowicjuszowi goli się głowę i przekazuję szaty mnisie, miskę żebraczą oraz przedmioty, które mnichowi wolno posiadać. Osoby świeckie ofiarowują szaty mnisie oraz przedmioty niezbędne młodym nowicjuszom.

Podczas pobytu w klasztorze nowicjusz otrzymuje wykształcenie religijne i świeckie i zobowiązany jest do przestrzegania zasad i reguł właściwych dla swego stanu. Jeśli nie kontynuuje nauki religii i nie otrzymuję pełnych święceń, może powrócić do życia świeckiego, co nie wyklucza możliwości spędzenia pewnego czasu w klasztorze w późniejszych okresach życia. Takie doświadczenie przysparza wiele zasług.
----------------------
Charakter inicjacji zależy od danej szkoły tantrycznej, w której uczeń będzie praktykował. Inicjacja odbywa się w poświęconej przestrzeni. Po utworzeniu mandali bóstw nauczyciel zwraca się do nich z prośbą o zgodę na przyjęcie nowicjusza do wspólnoty zakonnej, po czym stara się go rytualnie zidentyfikować z odpowiednim bóstwem. Następnym aktem jest wprowadzenie ucznia w duchową przestrzeń mandali bóstw i udzielenie mu czterech święceń, które dopuszczają go do praktyk religijnych. Obrzęd zamyka ofiarowanie mandali i przeniesienie związanych z tym zasług na wszystkie istoty czujące.

W buddyzmie tybetańskim odbywają się zazwyczaj 4 wielkie inicjacje dopuszczające do czterech wielkich tantr buddyjskich. Inicjacja jest zasadniczo aktem indywidualnym. Czasem odbywają się grupowo - tu obrzęd ma postać udzielenia święceń i błogosławieństwa, a nie pełnego rytuału. Jednakże w obu przypadkach wymaga się kandydatów, aby byli wcześniej wprowadzeni w doktrynę buddyjską.

matta ne  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz