17 lip 2012

Praktyki mnisie: Reguły klasztorne

We wspólnotach życia klasztornego obowiązują 2 rodzaje święceń.
Pierwsze z nich - niższe (prawradżja) odbywają się po inicjacji mnicha, który dostaje status nowicjusza. Natomiast drugie - wyższe (upasampada), daje status mnicha - pełnoprawnego członka wspólnoty zakonnej (sangha).

Do sanghy mogą wstępować dzieci w wieku 7-8 lat. Odbywa się wtedy obrzęd golenia głowy a kandydat wypowiada formułę trzykrotnego zawierzenia i zobowiązuję się go do przestrzegania dziesięciu zasad. Nowicjuszem opiekuję się starszy mnich, który odpowiada za jego wychowanie przez cały okres nowicjatu. Wtedy też, gdy ma 20 lat może przyjąć pełne święcenia, jeżeli nie ma żadnych przeszkód np choroba. Wówczas odbywa się ceremonia, w której uczestniczy co najmniej 5 mnichów z wyższymi święceniami. Nowicjusz otrzymuję szatę mnisią (kolor zależny od typu przyjmowanej religii oraz obszaru, na którym aktualnie przebywa) i zobowiązuję się, że będzie przestrzegać wszystkich reguł pratimokszy. We wszystkich tradycjach jest ich ponad 200. Mimo niewielkich różnic we wszystkich szkołach buddyzmu istnieje system dwóch stopni święceń.

ja ne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz