30 lip 2012

System administracyjny okresu Nara-Heian

 

No to czas na kolejny schemacik ^^ Administracja w okresach Nara- Heian

1. Na czele stał tennō - cesarz
2. Pod niego podlegał Kurōdodokoro - Sekretariat cesarski
3. Pełnomocnictwo władzy otrzymywali:
                                           - sesshō - regent
                                                 - lub kampaku - kanclerz
4. Pod pełnomocnikami podlegali:
                           - Dajōkan- Wielka Rada Stanu
                                   - Jingikan - Urząd do Spraw Kultu
5. Pod Dajōkan podchodziło konsorcjum w składzie:
                           - dajōdaijin - pierwszy wielki minister
                           * naidaijin - wielki minister środka
                           - sadaijin - wielki minister lewej strony
                           - udaijin - wielki minister prawej strony
                           - dainagon - wielki radca cesarski
                           * chunagon - radca cesarski
                                                średniego stopnia
                           - sangi - doradca cesarski

-. Pod sadaijin bezpośrednio podlegał Sabenkan
                                       - Urząd kontrolerów lewej strony
-. Pod udaijin bezpośrednio podlegał Ubenkan
                                    - Urząd kontrolerów prawej strony
-. Pod dainagon podlegał Shōnagon-kyoku
                   -  Urząd radców cesarskich niższego stopnia
-. Pod Shōnagon-kyoku podlegały: - Sabenkan
                                                                   - Ubenkan

6. Pod Sabenkan podlegał Nakatsukasa-shō
                                        - Resort Urzędów Centralnych
- Po "lewej stronie":
                - Shikibu-shō - Resort Ceremonii
                       - Jibu-shō - Resort Spraw Cywilnych
                       - Mimbu-shō - Resort do Spraw Ludności

7. Pod Ubenkan podlegał Hyōbu-shō
                                          - Resort Spraw Wojskowych
- Po "prawej stronie": - Gyōbu-shō
                      - Resort Wymiaru Sprawiedliwości
                              - Okura-shō - Resort Finansów
                              - Kunai-shō - Resort do Spraw
                                                    Dworu Cesarskiego

I to tyle na chwilę obecną.
dewa matta     

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz