4 lip 2012

Taoizm: Kapłani i obrzędy rytualneDwiema podstawowymi formami religijnej działalności w monastycznym życiu taoistów są obrzędy rytualne i medytacja. W większości przypadków największą wagę przywiązuje się do wspólnego odprawiania obrzędów rytualnych. W tym sensie taoizm kultywuje starą chińską tradycję, podtrzymywaną także przez konfucjanizm, w którym obrzędy również odgrywają duże znaczenie. Taoiści zachowali wiele klasycznych reguł np umieszczanie głównych bóstw na wysokich ołtarzach w północnej części świątyni w ten sposób, by dokonujący obrzędów kapłan mógł stać do nich twarzą. Różnica pomiędzy obrzędami taoistycznym i konfucjańskim leży w samym znaczeniu odprawiana rytuałów. Dla konfucjanistów najbardziej istotny jest sam obrzęd rytualny, natomiast jego wpływ na duchy ma mniejsze znaczenie. Natomiast dla taoistów obrzędy są sposobem zharmonizowania ludzkiego życia z siłami wszechświata.

Aby móc objąć godność opata (głowy dużej świątyni taoistycznej-guan), kapłan musi przejść rygorystyczne sprawdziany, a także być osobą o najwyższej prawości i nieskazitelnej reputacji. Stanowisko to w znacznej mierze ma charakter honorowy, ponieważ pracami świątyni zajmują się wybrani asystenci, natomiast do obowiązków głowy świątyni należy dokonywanie nowych świeceń. Kapłani wraz z doskonaleniem się w obrzędach i tekstach taoistycznych zdobywają równocześnie wyższe pozycje w hierarchii. Często teksty są na tyle trudne, że wymagają wyjaśnienia przez nauczyciela, a owe komentarze również wymagają nauczenia się ich.
Dzień kapłana rozpoczyna się o godzinie 5 rano wraz z biciem w świątynne dzwony, po czym następuje sprzątanie świątyni. Następnie zgromadzenie mnichów odśpiewuję serię zaklęć o znaczeniu oczyszczającym. Po śniadaniu ma miejsce dalsze śpiewanie zaklęć, po cz podwładni opata przechodzą do wypełniania swoich obowiązków; pozostali kapłani oddają się studiowaniu tekstów samodzielnie albo przy pomocy nauczycieli, lub też biorą udział w taoistycznych praktykach. W niektórych świątyniach śpiewanie zaklęć odbywa się także w południu i wieczorem, podczas gdy innych tego rytuału dokonuję się jedynie wieczorem. W określone dni chińskiego kalendarza wszystkie religijne czynności stanowią dla taoistów swoiste tabu. Jednakże urodziny bogów i duchów są czczone w formie świąt i wtedy dokonuję się ceremonii ofiarnych. Często poprzedzają je ceremonie oczyszczenia, których celem może być oczyszczenie ciała ze wszelkiego zła. by stało się bardziej dostępne dla dao.

Główne obrzędy rytualne polegają na składaniu ofiar, paleniu kadzidła i odśpiewaniu tekstów, a towarzyszą temu tańce i muzyka. Ważną częścią święta jest również zawieszenie sztandarów z wizerunkami różnych bogów i duchów.

Oprócz wspomnianych czynności przeprowadzanych wewnątrz świątyni taoistyczni kapłani spełniają też pewne funkcję w społeczeństwie, takie jak np pomoc duszom zmarłym w wędrówce do zaświatów, uzdrawianie chorych czy wypędzanie złych duchów. Ponieważ wszelkiego rodzaju zło ma być wynikiem działalności złośliwych duchów, kapłani powinni umieć rozpoznać ślady ich działalności a także wiedzieć, jaki środki zaradcze należy zastosować (zaklęcie, religijna ceremonia czy lekarstwa). Wyznaczonym kapłanom powierza sie niekiedy listę bogów i zakresu ich szczególnej działalności - chodzi tu o to, by duchowni mogli utrzymywać kontakt z nimi.

ja ne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz