13 sie 2012

Heian-kyō - druga stolica


Założone w 794 roku Heian-kyō (Stolica Pokoju i spokoju), pozostawało do 1868 roku cesarską stolicą Japonii. Wzorowane było na szachowym planie chińskiej metropolii Chang`an. Tworzyło układ w kształcie prostokąta 4,6x5,3 km, którego oś stanowiła arteria Suzaku-oji (podobnie było z pierwszą stolicą). Licząca 90 m szer. dzieliła miasto na 2 części:
- Sakyo - Lewa Strona Stolicy
- Ukyo - Prawa Strona Stolicy

Każda z nich miała własną administrację (Kyoshiki). Skrajnie pn część zajmował obszar zwany Dai-Dairi (Dziewięciokrotnym Ogrodzeniem). Oddzielony  niewysokim murem tworzył wydzielone miasto, gdzie znajdowały się zabudowania Wielkiego Pałacu Cesarskiego oraz obiekty rządowe.

 >klik<  Dai-Dairi (mapkę powyżej można powiększyć)

Lokalizacja Dai-Dairi i znajdujących się tam budowli miała symboliczny charakter - zwrócone były w szczęśliwym, południowym kierunku. Niemal idealnie uporządkowany układ przestrzenny wyznaczały biegnące w równych odstępach, na kierunku wschód-zachód, aleje (jo) oznaczane numerami od 1 do 9 (od Ichiyo-Pierwsza Aleja po Kujo-Dziewiąta Aleja) oraz 13 ulic o południkowym przebiegu (oji). Przecinając się pod kontem prostym dzieliły miasto na dzielnice (bo). Poszczególne bo dzieliły się na 4 ho, a te z kolei na 4 jednostki cho. Najmniejszymi jednostkami były henushi, które w liczbie 32 składały się na obszar cho.

Do Sakyo należały:
- Rezydencja Kayain
- Pałac Reizenin
- Pałac Higashi-Sanjoin
- Ogród Boskiego Źródła - Shinsein-en (główny ogród cesarski)
- Biuro Wielkiej Nauki - Daigaku-ryo (Uniwersytet Cesarski)
- Biuro Administracji Lewej Strony - Sakyo-shiki
- Pałac Gojo
- Rezydencja Kawaranoin
- Targ Wschodni - Higashi-no ichi
- Pawilon Poselstw Zamorskich - Korokan
- Świątynia Wschodnia - Toji

Do Ukyo należały:
- Willa Cesarska - Udain
- Spichlerz - Kokusoin
- Biuro Administracji Prawej Strony - Ukyo-shiki
- Pałac Suzakuin
- Willa Cesarska Junnain
- Targ Zachodni - Higashi-no ichi
- Świątynia Zachodnia - Saiji

Do Dai-Dairi należały:
- Wielki Pałac Cesarski - Dairi
- Sanktuarium Shintoistyczne
- Wielki Gmach Pałacu Ceremonii - Chodoin
- Pawilon Wielkiej Radości - Burakuin

Kwartały rozciągające się pomiędzy Ichijo a Sanjo zamieszkiwane były przez osoby o najwyższym statusie społeczno-ekonomicznym. Większość cho położonych pomiędzy Rokujo a Shichijo stanowiły dzielnice o funkcji handlowej, których ośrodkami były rozległe targowiska Lewej i Prawej Stolicy.

Częste pożary i trzęsienia ziemi oraz liczne wojny (gł. w XV w.) oraz najazdy mnichów z góry Hiei (gł. w XVI w.), spowodowały niemal całkowite zniszczenie historycznej zabudowy miasta.
Terytorium historycznego Heian-kyō wchodzi w skład CBD Kioto, gdzie dziedzictwo przeszłości utrwalone jest najwyraźniej w szachowniczym układzie tras drogowych i bloków urbanistycznych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz