2 sie 2012

Władcy Japonii - przed VIII w. cz.1

   

Jak sam tytuł wskazuje = władcy Japonii, ale zanim przejdziemy do spisu - kilka uwag:
1. Podawane będą od cesarza Bidatsu - imiona książęce
2. Daty i związki rodzinne są znane z tradycyjnych przekazów podanych przez Reischauera:
- - czyli ogólnie przyjęte daty panowania - nie lata życia !!
3. Od wczesnych lat VII w. był w użyciu tytuł tennō (cesarz lub niekiedy cesarzowa). Cesarz, który abdykował - dajō-tennō lub wg zasad buddyjskich dajō-hōō. W VII w. przyjęto chiński zwyczaj nadawania władcom imion pośmiertnych - okurina. Od początku ery Meiji - nazwa er (nengō) jest zarazem pośmiertnym imieniem cesarza.
______________

EPOKA GENSHI
JŌMON, YAYOI i YAMATO JIDAI

40-10 - Jimmu - na wpół legendarny założyciel japońskiej dynastii panującej (imię książęce - Kamuyamato Iwarebiko)
10-20 po Chr. - Suizei (imię książęce - Kamu Nunagawamimi no Mikoto) - syn
20-50 - Annei (imię książęce - Shikitsuhiko Tamademi no Mikoto) - syn
50-80 - Itoku (imię książęce - Oho Yamatohiko Sukitomo no Mikoto) - syn
80-110 - Kōshō (imię książęce - Mimatsuhiko Kaesine no Mikoto) - syn
110-140 - Kōan (imię książęce - Yamatotarashihikokunioshihito no Mikoto) - syn
140-170 - Kōrei (imię ksiżęce - Ooyamatonekohikofutoni no Mikoto) - syn
170-200 - Kōgen (imię książęce - Ooyamatonekohikokunikuru no Mikoto) - syn
200-230 - Kaika (imię książęce - Waka Yamato Nekohiko Oho Bibino no Mikoto) - syn
230-258 - Sujin (imię książęce - Mimaki Irihiko Inie no Mikoto) - syn
258-290 - Suinin (imię książęce - Ikume Irihiko Isatsi no Mikoto) - syn
280-322 - Keikō (imię książęce - Oho Tarasihiko Osirowake no Mikoto) - syn
322-355 - Seimu (imię książęce - Waka Tarsihiko) - syn
355-362 - Chūai (imię książęce - Tarasi Nakatsuhiko no Mikoto) - bratanek
362-394 - Ōjin (imię książęce - Homuwatake no Mikoto) - syn

EPOKA KODAI
KOFUN JIDAI394-427 - Nintōku (imię książęce - Oho Sazaki no Mikoto) - syn
427-432 - Richū (imię książęce - Isaho Wake no Mikoto) - syn
432-437 - Hanzei (imię książęce - Misu wa Wake no Mikoto) - brat
437-454 - Ingyō (imię książęce - Wo Asazuma Wakugo no Sukune) - brat
454-457 - Ankō (imię książęce - Anaho) - syn
457-489 - Yūryaku (imię książęce - Oho Hatsuneno no Mikoto) - brat
489-494 - Seinei (imię ksiżęce - Siraga) - syn
494-497 - Kenzō (imię książęce - Ohoke no Mikoto) - wnuk Richu
497-504 - Ninken (imię książęce - Ohosino Mikoto) - brat
504-510 - Buretsu (imię książęce - Wohatsuse Wakasazaki) - syn
510-527 - Keitai (imię książęce - Ōdo no Komi/ Hikofuto no Mikoto) - w piątym stopniu potomek Ojin
527-535 - Ankan (imię książęce - Hirokuni Oshitake Kanahi no Mikoto) - syn
535-539 - Senka (imię książęce - Takeo Hirokuni Oshitate no Mikoto) - brat  
539-571 - Kimmei (imię książęce - Amehara Oshiharaki Hironiwa) - brat
572-585 - Bidatsu (mię książęce - Osada no Nunakura no Futotamashiki no Mikoto) - syn
585-587 - Yōmei (imię książęce - Ōe) - brat, zamordowany
587-592 - Sushun (imię książęce-  Hatsusebe) - brat, zamordowany 
593-628 - Suiko (imię książęce - Nukatabe) - siostra 
629-641 - Jomei (imię książęce - Tamura/ Oki Nagatarashihi Hironuka) - wnuk Bidatsu 
642-645 - Kōgyoku (imię książęce - Takara) - bratanica, abdykowała

ASUKA JIDAI

645-654 - Kōtoku (imię książęce - Kara lub Karu) - brat
655-661 - Saimei - była cesarzowa Kōgyoku, ponownie
661-672 - Tenji (imię książęce - Natanoōe / Naka-no-Ōe) - syn Jomei
672 - Kōbun (imię książęce - Ōtomo) - syn, samobójstwo
672-686 - Temmu (imię książęce - Ōama) - syn Jomei
686-697 - Jitō (imię książęce - Unonosasara) - córka Tenji, abdykacja, zmarła 703 
697-707 - Mommu (imię książęce - Karu) - wnuk Temmu

koniec cz. 1

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz