15 gru 2012

Medycyna narodu Miao

Medycyna narodu Miao uważa, że 6 rzeczy powoduje choroby człowieka: trucizna, słabość, rana, przemęczenie, bakteria i owady. Poprzez badanie pulsu, słuchanie dźwięku, oglądanie miny i koloru twarzy oraz pytanie o sytuację pacjenta medycyna narodu Miao potwierdza choroby.


Sporządzanymi lekarstwami głównie są leki roślinne, mało jest natomiast leków zwierzęcych i mineralnych (używa się 1500 rodzajów leków, wśród których około 200 jest używanych dosyć często). Lekarstwa medycyny Miao dzielą się na trzy rodzaje:
- gorące,
- zimne
- i mieszane (z 2 powyżej).
Gorące leki mogą leczyć choroby zimne, zimne leki mogą leczyć choroby gorące, a leki niegorące i niezimne mogą leczyć choroby spowodowane osłabieniem.

Stosowane zioła zbierane są z okolic gór Miaoling, Wumeng i Wuling, gdzie mieszka naród Miao. Z powodu różnic klimatycznych, otoczenia geograficznego i zwyczajów w używaniu ziół, w różnych strefach hoduje się różne zioła. W ciągu ostatnich lat w wielu strefach, gdzie mieszka naród Miao, stworzono bazy hodowania ziół narodu Miao.

ja ne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz