19 gru 2012

Medycyna narodu Zhuang


Mniejszość narodowa Zhuang posiada największą liczbę ludności wśród chińskich mniejszości narodowych. Natomiast sama medycyna tego narodu wykształciła się stopniowo po okresie panowania dynastii Tang. Ma ona swój specjalny charakter narodowy oraz charakter medycyny Han.

W czasach panowania dynastii Tang i Song (618 -1279 r.) w książkach recept zapisano niektóre recepty “Ling Nan”. W czasach panowania dynastii Ming i Qing ( od roku 1368 do roku 1911) medycyna narodu Zhuang szybko się rozwijała. W tym czasie w wielu farmakopeach zapisano lekarstwa tej medycyny. Oprócz tego stworzono też wiele lokalnych instytutów medycznych i pojawiło się wielu sławnych lekarzy medycyny narodu Zhuang.

Patrząc na rozwój starej medycyny narodu Zhuang, mimo, że nie zachowały się żadne zapisy pisemne, to w ciągu tysięcy lat recepty przekazywane były z ust do ust i dlatego nadal zachowanych zostało wiele tajemnych recept medycyny narodu Zhuang. Wniosło to duży wkład w rozwój tradycyjnej medycyny chińskiej.
_____________

Lekarstwa medycyny narodu Zhuang jest lekarstwami rozwijającymi się. Nadal jeszcze nie wykształcił się system całościowy. Naród Zhuang ma zwyczaj jadania węży, szczurów i innych dzikich zwierząt, tak więc lekarstwa na bazie surowców zwierzęcych są bardzo popularne.

Drugą specjalnością narodu Zhuang jest produkowanie odtrutek. Sławne odtrutka prowincji Guangxi - lekarstwo na jad węża, jest właśnie lekarstwem medycyny narodu Zhuang. Medycyna narodu Zhuang ma prostą teorię: jeśli chorobę spowoduje trucizna, z pewnością powinna istnieć odpowiednia odtrutka. Niektóre trucizny stosowane w pewnej ilości są dobrym lekarstwem leczniczym.

ja ne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz