17 mar 2013

O-mikuji, czyli loterie


O-mikuji - w Japonii tak nazywane są przepowiednie losy na loteri, zapisane na paskach papieru w sanktuariach shintō i buddyjskich świątyniach.

Czasem kupowane, lecz zazwyczaj otrzymywane bezpłatnie. Taki los, w postaci małego bambusowego patyczka z numerkiem, wyjmuję się z dużego pudełka. Numerki kierują do karteczek wróżących dobry lub zły los. W przypadku wyciągnięcia złej przepowiedni przywiązuje się los do wyznaczonego do tego celu drzewa (sosny) lub do specjalnej drabinki z metalowych prętów. W języku japońskim słowa "sosna" i "czekać" mają identyczne brzmienie: matsu. Umieszczanie nieprzychylnej przepowiedni na drzewie ma więc na celu spowodowanie "przeczekania" złego losu w świątyni i odsunięcie go od osoby, która wyciągnęła niefortunny los.

Niektórzy Japończycy po dziś dzień wierza w te wiadomości, będacymi wiadomościami od duchów/bóstw i wierzą, że duchy za pomoca loteri prowadzą przez całe życie. 


ja ne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz