14 maj 2013

Matsuri czyli święto światyni


Oddawania czci w shinto jest zasadniczo osobistym rytuałem, który wyróżnia sama religie od pozostałych, które kładą nacisk na wspólne wypełnianie obrzędów.Wierni w tym czasie i celu odwiedzają chramy, świątynie i inne święte przybytki, jedynie wtedy gdy maja szczególną prośbę do kami lub przy innych okazjach.
Corocznie lub co dwa lata, odbywające się matsuri jest zupełnie czymś innym i związany jest z chramem shinto. Centralnym elementem jest procesja, w której mikoshi obnoszone są ulicami. Dodatkiem jest tu spożywanie sake przez obnoszących te kaplice, by "oczyścić" ich a także oddać cześć i zabawić kami.
Japończycy odwiedzają świątynie, mogą wrzucić monety do puszek na ofiary, by zakupić święte strzały na pomyślność. W niektórych dzielnicach poszczególnie ludzie a nawet całe rodziny, które czuja się związane z danym chramem, co roku wyzbywają się starych miniaturowych kapliczek, które były przechowywane w domach, by je umieścić na stosach lub wykopanych dołach w pobliżu jinja. Gdy zostaną spalone przez kapłanów, zakupują nowe przed zakończeniem starego roku, symbolizując duchowa odnowę.

Gion Matsuri
Inna sezonowa forma matsuri jest cykl uprawy ryżu, szczególnie ważna w rolnictwie. Natomiast w całym kraju świętowane jest pierwszych sadzonek ryżu na specjalnym poletku w Pałacu Cesarskim w Tokyo.

Wyznawcy shinto przed wkroczeniem na teren chramu zawsze dokonują aktu oczyszczenia. Jednakże im okazja wspanialsza, tym korzystne bywają usługi kapłana dokonującego oharai. W trakcie obrządku kapłan wymachuję święta gałęzią sakaki nad głowami zebranych.

Z matsuri związane jest także taisai - obchodzone co 3 lata i oznaczają one większe obchody oraz to że odbędzie się ceremonia shin ko sai. W zwykłych latach po ulicach obnoszone są jedynie mikoshi należące do cho-kai (dzielnicowe stowarzyszenia), natomiast nie jest obecny tam święty wizerunek Amaterasu. Te pomniejsze święta i wydarzenia pierwszego dnia taisai, gdzie obnosi sie mikoshi nazywane sa jako "cień matsuri".
W drugim dniu taisai, święto przemienia sie w poważniejsze obchody, prowadzone przez głównego kapłana (guji) z większej pobliskiej świątyni, gdzie wynosi wizerunek Amaterasu z sanktuarium i umieszcza ja w czekającej już na nią mikoshi. Potem następuje śpiewana modlitwa i po dokonaniu oharai, kobiety i mężczyźni rozpoczyna procesję między ulicami przy wtórze śpiewu. Czasem dostają w trakcie szybki napitek oraz pożywienie.

W procesji uczestniczą: guji - główny kapłan, kroczący kilka kroków przed mikoshi, pozostali kapłani, miejscowy student wyższej uczelni bijący w taiko, kilku specjalnie ubranych pomocników oraz młody mężczyzna noszący maskę demona Tengu. Wszyscy oni noszą tradycyjne stroje a nastrój i atmosfera bywa bardzo wesoła.
Późnym popołudniem procesja wraca do punkty docelowego a guji przenosi kami z powrotem do sanktuarium, gdzie pozostanie na kolejne 3 lata. Wieczorem rodziny z sąsiedztwa gromadzą sie na terenie świątyni, by spożyć jedzenie, kupić pamiątki o oglądać kagura, podczas których aktorzy odgrywają sceny mitologiczne z kronik Kojiki i Nihonshoki.

Łapanie rybek (kingyo sukui)
Powyższe przebieg matsuri był lub tez nadal jest w mniejszym stopniu, rozpowszechniony w dzielnicy Daigaku-cho, Tenso-jinja, na korzyść bardziej popularnych rozrywek dostarczanych przez zespoły pieśni i tańca. Do innych zaliczymy np. łapanie rybek, konkursy karaoke, mecze sumo, czy też pływanie łódkami po różnych akwenach wodnych.

Samo matsuri może tez przybrać charakter świecki. Nie posiada sztywno wyznaczonych dni. Same terminy różnią się od obszaru występowania.

ja ne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz