10 sie 2012

System administracyjny okresu Kamakura

 

Kolejny system

1. Tenno - Dajokan - Wielka Rada Stanu i in. urzędy cywilne
2. Pełnomocnictwo władzy przekazywane shogunowi
3. Po shoguna podlegali: - shikken
                                               - rensho

4. Do shikken i rensho należały: - urzędy centralne
                                                             - urzędy prowincjonalne

5. Do urzędów centralnych:
                        - Mandokoro - centralny organ administracyjny
                                             - Hyojoshu - Rada Naczelna
                                             - Hikitsukeshu - trybunał d/s wasali
                                 - Monchujo - sąd najwyższej instancji
                                 - Samuraidokoro - Urząd d/s Samurajów

6. Do urzędów prowincjonalnych:
        -Chinzei-bygyo /shugo - gubernator wojskowy do spraw wasali Kamakury na Kyushu
        -Oshu-sobugyo - nadzorcy wasali Kamakury w prow. północnych
        -Ezo-kanrei - namiestnik d/s Ajnów(Ezo) w prow. północnych
        -Rohuhara-tandai - namiestnik rejonów zachodnich
        -Kyoto-shugo - gubernator Kyoto
        -shugo - gubernatorzy wojskowi - shugodai - zastępca shugo
        -jito - komisarze majątków ziemskich - jitodai - zastępca jito

7. Rokuhara-tandai podlegali:
                            - Hyojoshu -  Rada Naczelna
                            - Hikitsukeshu - trybunał d/s wasali
                            - Monchujo-shitsuji - sędzia najwyższy
                            - Samuraidokoro-shoshi - funkcjonariusze d/s wasali
                            - Kyushu-tandai - namiestnik na Kyushu
                            - Nagato-tandai - namiestnik w prow. Nagato
                                                            i Suo (od 1274 roku)

ja ne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz