10 lip 2013

Wiersz 7 krokówW Epoce Trzech Królestw żyła znana rodzina, której ojcem był Cao Cao - cesarz i założyciel królestwa Wei. Był on znanym politykiem i poetą, jego synowie Cao Pi i Cao Zhi również byli wybitnymi poetami.

Cao Zhi, drugi syn Cao Cao i brat Cao Pi, był uznany za jednego z najwybitniejszych poetów swej epoki. Cao Pi jest twórcą pierwszej chińskiej próby oceny literatury z punktu widzenia estetyki, a także jednej z pierwszych teorii chińskiej poezji. Od 220 roku n.e. Cao Pi odziedziczył koronę, panował jako cesarz Wen Di w państwie Wei. Wówczas Wei udało się zapanować nad innymi dwoma państwami Shu i Wu w Epoce Trzech Królestw i zjednoczyć całe Chiny.

Cao Pi pozazdrościł Cao Zhi talentu literackiego. Pewnego razu w związku z drobną sprawą Cao Pi chciał ukarać Cao Zhi. Kazał on Cao Zhi napisać dobry wiersz podczas 7 kroków, w przeciwnym razie zagroził jego śmiercią.

Cao Zhi myślał z żalem, wkrótce jednak napisał wiersz, w czasie 7 kroków.

“Smaży fasolę zapalając jej łodygę,
Fasola gotuje się w rondlu,
Urastają współistnienie na samym korzeniu,
A dlaczego tak szybko łodyga mnie smaży?”

W wierszu fasola i łodyga oznacza braci Cao Zhi i Cao Pi. Usłyszawszy wiersz CaoPi wybaczył Cao Zhi. Cao Zhi miał wybitny talent literacki i osiągnął wielki sukces, ale było trudne, że jako syn polityka Cao Cao, chciał coś zrobić w polityce. Był on prześladowany przez swego brata Cao Pi, czyli cesarza Wei, od początku był on skazanym na niepowodzenie w polityce.

Cao Zhi odsunął się od życia politycznego i zwrócił się ku literaturze. Napisał wiele artykułów i wierszy. Jego najwybitniejszym utworem jest poemat o bogini rzeki Lo (czyli po chińsku Luvshen-fu). Zmarł w wieku 41 lat, ale jego twórczość wywarła głęboki wpływ na późniejszą literaturę.

dewa matta

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz