15 lip 2012

Lekcje języka japońskiego - przymiotnikiKolejna część lekcji - przymiotniki^^

Istnieją dwa rodzaje: - przymiotniki właściwe
                                         - quasi-przymiotniki

PRZYMIOTNIKI WŁAŚCIWE na przykładzie akai

1. Przymiotniki zakończone na -i, mają następujące formy:

- forma słownikowa                      -  akai (czerwony)
- forma -ku                                  -  akaku
- forma -eba                                -  akakereba
- czas przeszły twierdzący            -  akakatta
- czas przeszły przeczący             -  akaku nakatta

2. W wypowiedziach uprzejmych do formy słownikowej dodaje się desu, co daje orzeczenie imienne przymiotnikowe

np.  Akai desu. - Jest czerwony.

3. Forma -ku służy do tworzenia formy przeczącej czasu teraźniejszego i przeszłego

np. Akaku-(wa) arimasen. - Nie jest czerwony.
       Akaku-(wa) arimasen deshita. - Nie był czerwony.

- forma -ku bywa też używana w znaczeniu przysłówka

np. Hayaku kite kudasi. - Proszę szybko przyjść.

- forma -ku z połączeniu z -te, służy do łączenia zdań z orzeczeniem przymiotnikowym z innymi zdaniami

np. Akakute kirei desu. - Jest czerwony i piękny.

4. Forma -eba oznacza tryb warunkowy

np. akakereba - jeśli jest czerwony

5. Forma czasu przeszłego jest używana w nieformalnej, potocznej konwersacji - w wypowiedziach uprzejmych dodaje się po niej desu

np. Akakatta - Był czerwony.
       Akakatta desu. - j.w. - forma uprzejma

6. Te przymiotniki właściwe, które wyrażają uczucia, zwykle są używane jako wyraz uczuć mówiącego

np. Ureshii desu. - Cieszę się bardzo.

- Opisując uczucia w drugiej lub trzeciej osobie. Zwykle używa się słów oznaczających raczej wygląd człowieka niż jego uczucia względem siebie lub innych, dlatego korzysta się ze słów takich jak:
a) -sō (wygląda na...) np Ureshisō desu-ne. - Wyglądasz na szczęśliwego.
b) yō (wydaje się, wygląda) np Tanaka san-wa sabishii yō desu. - Pan Tanaka wygląda na osamotnionego.

- Często też używa się w takich sytuacjach czasowników zamiast przymiotników
np. Tanaka san-wa sabishigatte imashita. - Pan Tanaka był samotny.

QUASI-PRZYMIOTNIKI

1. Drugi rodzaj (albo "na-przymiotniki" mają następujące formy - na przykładzie shizuka - cichy, spokojny:

- forma słownikowa  - shizuka
- forma -na                  - shizuka-na
- forma -de                  - shizuka-de
- forma -ni                   - shizuka-ni

2. W wypowiedziach uprzejmych do formy słownikowej dodaje sie desu, tworząc orzeczenie imienne quasi-przymiotnikowe

np. Shizuka desu - Jest spokojnie

3. Forma -na używana tylko wtedy, gdy quasi-przymiotnik jest przydawkowym określeniem rzeczownika

np. shizuka-na heya - spokojny, cichy pokój

4. Forma -de służy do łączenia przymiotników lub zdań

np. genki-de akariu shōnen. - Zdrowy i pogodny chłopiec

5. Forma -ni używana jest jako przysłówek

np. Shizuka-ni heya-o dete ikimashita - Cicho wyszedł z pokoju.


I to tyle już na ten temat

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz