23 sie 2012

System administracyjny okresu TokugawaMyślę, że to jest jeden z najbardziej skomplikowanych wykresów jakie były do tej pory ^^. Chyba dam radę to jakoś ubrać z szablonu. Wyjątkowo nie będę wprowadzać tu oryginalnych nazw, ponieważ później one jeszcze będą przedstawione.

Legenda:
K - kontrola
Z.B. - zależność biurokratyczna
Z.F. - zależność feudalna

1. Namiestnik dla regionu Kansai ->> K. nad: - cesarzem
                                                                                   - dworem
2. Cesarz -> Z.B -> Dwór

3. Cesarz -> Z.F -> Hetman

4. Hetman -> Z.B -> - Centrum Ceremoniału
                                        - nadworny konfucjanista
                                        - pomocnik hetmana

5. Hetman -> Z.F. -> - wasale rodu Tokugawa
                                        - książęta feudalni

6.  Pomocnik hetmana -> Z.B. -> - namiestnik dla regionu Kansai
                                                               - kasztelan zamku Nijo
                                                               - kasztelan twierdzy Osaka
                                                               - Rada Starszych
                                                               - młodsi starości (*)

                     (*) - Z.B. -> - Świta Reprezentacyjna                         
                                             - Gwardia hetmana
                                             - agenci do spraw porządku publicznego -
                                                  --> K. nad wasalami rodu Tokugawa
                                                              
                                                  - kasztelani zamków rodu Tokugawa
                                                  - merowie miast pod zarządem bakufu
                                                  - naczelnicy d/s finansów
                                                  - naczelnicy d/s świątyń
                                                  - główny intendent zamku Edo
                                                  - prywatni sekretarze hetmana
                                                  - mistrzowie ceremonii
                                                  - naczelni agenci
                                                    d/s porządku publicznego
                                                      -> K. nad książętami feudalnymi

7. Naczelnicy d/s finansów -> Z.B. -> - urzędnicy finansowi
                                                                 - administratorzy
                                                                   dóbr Tokugawa

8. Urzędnicy finansowi -> Z.B. -> zarządcy prowincjonalni
                                                                       -> naczelnicy wsi

9. Naczelnicy d/s świątyń -> Z.B. -> świątynie (buddyjskie/shinto)
                                                                         -> miasta przyświąt.

10. Książęta feudalni -> Z.F. -> wasale
                                              Z.B. -> wasale i podzamcza

11. Wasale -> Z.B. -> podzamcza -> Z.B. -> naczelnicy wsi

ja ne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz