28 maj 2013

ZhongyongDoktryna Środka (Zhongyong) powstała pomiędzy III a II w.p.n.e  i ma charakter etyczny i metafizyczny. Za jego autora uznaje się Zi Si, ale faktycznie nie zostało ono ustalone.

Dzieło należy do "Czteroksięgu konfucjańskiego". Pierwotnie tworzyła jeden z rozdziałów innego dzieła, a mianowicie "Liji". Obecnie uznawane jest jako dzieło niezależne.

Podstawowe poglądy dzieła:
- niebo i ziemia stanowią nierozdzielną jedność
- bycie cnotliwym to postępowanie w zgodzie z naturą, w którą wyposażyło nas Niebo
- szczerość jest Drogą Nieba i Drogą ludzkiej moralności
- ideałem moralności jest zostanie człowiekiem szlachetnym, stanowiącym przykład drogi środka

ja ne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz