23 lut 2012

Cztery Szlachetne Prawdy (omówienie)Nauka Buddy jest wyłożona w Czterech Szlachetnych Prawdach (arjasatja), jednym z najpowszechniej przyjmowanych sformułowań buddyzmu. Prawdy te głoszą istnienie duhkhy i możliwość jej usunięcia oraz odzwierciedlają treść oświecenia Buddy. Zgodnie z tradycją wyłożył je w swym pierwszym kazaniu do pięciu ascetów, z którymi wcześniej wspólnie się umartwiał w Parku Jeleni w Sarnath. Kazanie to - Wprawienie w ruch koła dharmy - zawiera podstawowe nauki buddyzmu.

-Pierwsza Szlachetna Prawda mówi o cierpieniu (duhkha - to stan powszechnej nietrwałości, która dotyczy wszystkiego).
-Druga Szlachetna Prawda dotyczy przyczyn cierpienia.
-Trzecia Szlachetna Prawda mówi o usunięciu cierpienia
-Czwarta Szlachetna Prawda - Prawda Ośmiorakiej Ścieżki - określa osiem czynników prowadzących do usunięcia duhkhy: odpowiednia mowa, czyny, życie, wysiłki, skupienie, widzenie i myśl. Wymienione czynniki potwierdzają trzy zasadnicze elementy buddyjskiego duchowego ćwiczenia - moralne prowadzenie się, skupienie i mądrość.

Cztery Szlachetne Prawdy mają swój wyraz również w medycynie. Pierwsza mówi to, że stan ludzi jest określany jako duhkha. Druga jako przyczynę choroby podaje pragnienie. Trzecia podaje ocenę stanu pacjenta i stwierdza, że możliwe jest wyzdrowienie. Natomiast ostatnia jest przepisanym medykamentem, który przywróci pacjentowi zdrowie.

ja ne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz