5 mar 2012

Sutra Serca Pradżniaparamity + tekst


Kolejny tekst buddyjski - tym razem w dwóch wersjach:

ORYGINAŁ:

般若波罗蜜多心经
[玄奘法师译]

观自在菩萨 行深般若波罗蜜多时 照见五蕴皆空 度一切苦厄

舍利子 色不异空 空不异色 色即是空 空即是色 受想行识 亦复如是

舍利子 是诸法空相 不生不灭 不垢不净 不增不减 是故空中无色

无受想行识 无眼耳鼻舌身意 无色声香味触法

无眼界 乃至无意识界 无无明 亦无无明尽 乃至无老死 亦无老死尽

无苦集灭道 无智亦无得 以无所得故

菩提萨埵 依般若波罗蜜多故 心无挂碍 无挂碍故 无有恐怖 远离颠倒梦想 究竟涅盘

三世诸佛 依般若波罗蜜多故 得阿耨多罗三藐三菩提

故知般若波罗蜜多 是大神咒 是大明咒 是无上咒 是无等等咒 能除一切苦 真实不虚

故说般若波罗蜜多咒 即说咒曰

揭谛 揭谛 波罗揭谛 波罗僧揭谛 菩提 娑婆诃

TŁUMACZENIE:
[Przetłumaczył mistrz Xuan Zang]

Bodhisattwa Awalokiteśwara, kiedy praktykował głęboką Pradżniaparamitę, doznał oświecenia, zobaczył, że wszystkie pięć zespołów (dharm) są puste, przekroczył wszystkie cierpienia (i) trudności.

Śariputro! Forma nie jest różna od pustki, pustka nie jest różna od formy, forma właśnie jest pustką, pustka właśnie jest formą, postrzeżenia, uczucia, karmiczne formacje, świadomość – także są podobne do tego.
Śariputro! Oto wszystkie dharmy (mają) oblicze pustki, nie są zrodzone, nie ulegają zniszczeniu, nie są brudne, nie są czyste, nie zwiększają się, nie zmniejszają się. Dlatego w pustce nie ma formy, nie ma postrzeżeń, uczuć, karmicznych formacji, świadomości, nie ma oka, ucha, nosa, języka, ciała, umysłu, nie ma kolorów, dźwięków, zapachów, smaków, (nie ma) tego co dotykane, (nie ma) dharm. Nie ma sfery oka, aż do tego, że nie ma sfery świadomości umysłu, nie ma niewiedzy, nie ma także kresu niewiedzy, aż do tego, że nie ma starości (i) śmierci, nie ma także kresu starości (i) śmierci. Nie ma cierpienia, gromadzenia (cierpienia), zniszczenia (cierpienia), drogi (prowadzącej do zniszczenia cierpienia). Nie ma mądrości, nie ma także osiągania (mądrości), dlatego więc nie ma niczego do osiągnięcia.

Dlatego Bodhisattwa opiera się na Pradżniaparamicie, w sercu nie myśli o przeszkodach. Ponieważ nie myśli o przeszkodach, nie ma strachu, daleki jest od pomieszania (i) złudnych uczuć. W rezultacie osiąga nirwanę!

Dlatego wszyscy Buddowie trzech światów opierają się na Pradżniaparamicie, osiągają całkowite oświecenie.
Dlatego musisz wiedzieć, że Pradżniaparamita jest wielką duchową mantrą, jest wielką jasną mantrą, jest najwyższą mantrą, jest mantrą nie mającą sobie podobnej, może zniszczyć wszystkie cierpienia, jest prawdziwa, nie jest fałszywa.

Dlatego powtarzaj mantrę Pradżniaparamity, właśnie powtarzaj mantrę (tak): gate gate paragate parasamgate bodhi svaha.

ja ne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz