20 sie 2012

Lekcje języka japońskiego: Czasowniki cz.1

 
No to czas na najważniejszą cześć mowy, którą jednak podzielimy na kilka części bo sporo tego jest.

1. Czasowniki i czasowniki pomocnicze (jodoshi):

- Zwykle używa się je razem. W tradycyjnej gramatyce słowo ikimashita jest traktowany jako połączenie czasownika iku z czasownikiem pomocniczym masu i ta. Ale to takie uproszczenie dla przykładu - dalej będą już łączone.

2.  Koniugacja

* Czasowniki typu I (godan lub czas. zakończone na -u)

- czas. zakończone na -u, poprzedzone jedną ze spółgłosek: k, s, t, n, m, r, g, b,
 lub samogłoską a, i, u, o

- temat podstawowy dla formy -masu, tworzy się przez zmianę końcówki słownikowej -u na -i
np. yomu (czytać), - yomi, - yomimasu

* Czasowniki typu II (forma słownikowa zakończona na -ru, poprzez -e lub -i

- temat podstawowy dla formy -masu, tworzy się przez odrzucenie końcówkowego -ru
np taberu (jeść), tabe-, tabemasu

* istnieją tylko 2 czasowniki III typu. To kuru (przyjść) i suru (robić)

* Następujących pięć nieregularnych  czasowników w zasadzie należ do typu I, jednak przy tworzeniu formy -masu końcowe -ru (forma słownikowa), zmienia się na - i - Dlatego znalazły się w grupie III:

~~kudasaru (dawać),
~~ossharu (mówić),
~~irassharu (być, iść, przyjść),
~~nasaru (robić)
~~oraz gozaru (łącznik)

Na dziś to wszystko
ja ne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz