22 wrz 2012

Obrzędy pogrzebowe w buddyźmie

 
Śmierć w buddyzmie ma wielkie znacznie, gdyż nie jest ona początkiem ani końcem w niekończącym się procesie reinkarnacji a każdy pochówek otaczany jest wielką czcią oraz prowadzone są wokół nich staranne przygotowan

Celem osób świeckich jest gromadzenie zasług, które przyczynia się do szczęśliwych następnych narodzin w postaci ludzkiej oraz zapewnia warunki do dalszego postępowania droga do oświecenia. Dlatego tez wszystkie tradycje buddyjskie przywiązują szczególne znaczenie do chwili śmierci. Obrzędy, które temu towarzyszą maja zapewnić zmarłemu drogę bez żadnych zakłóceń

We wszystkich krajach buddyjskich zmarli poddawani są kremacji. Wyjątkiem jest tutaj sam Tybet, gdzie do dnia dzisiejszego praktykowane są "pochówki niebiańskie"- czyli rytualne dzielenie ciała zmarłego na części i pozostawienie go w specjalnych miejscach ptakom na pożarcie.

Możemy podzielić obrzędy wg podziału:
- w therawada - mnisi przyjmują dary i recytują fragmenty z Abidhammy. Zasługi przekazywane są zmarłemu w intencji pomyślnych następnych narodzin.
- natomiast w buddyzmie tybetańskim obrządki pogrzebowe trwają 49 dni. Mnisi recytuja traktat Bardo thodol, aby przeprowadzić umierającego przez doświadczenie "stanu pośredniego", czyli śmierci.

ja ne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz