24 wrz 2012

Pomoce wspomagajace medytacje (dodatek)


Wszystkie tradycje buddyjskie przywiązywały od samego początku wielkie znaczenie do różnorodnych technik rozwijających koncentrację podczas medytacji. Głównym ich celem jest osiągnięcie stanu jedności psychofizycznej. Przygotowaniem do tego są ćwiczenia w pozycji siedzącej ze skrzyżowanymi nogami i wyprostowanymi plecami, przy pełnej kontroli oddechu. 

W tym czasie medytujący prowadzi swój umysł, posługując sie technikami zewnętrznymi. Każda szkoła wypracował własne technik. Stosuję sie m.in. mandale, kolorowe krążki, rysunki stylizowanych kwiatów lotosu lub pąków  napełnionych wodą i inne,  Służy to koncentracji i skupieniu na wybranym obrazie, aż do wizualizacji danego przedmiotu.

ja ne 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz